Projekt

Geokodning af ejendomsdata bliver til et værdifuldt skattekort

Geokoning Arealer Etc Forside

4,4 millioner bygninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal geokodes, så SKAT får en bedre og mere ensartet geokodning blandt andet til brug for ejendomsvurderinger.

29. maj, 2018
  • Sektor: Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark
  • Klient: SKAT

NIRAS er i gang med at gennemføre en komplet geokodning af alle de 4,4 millioner danske bygninger, der i dag findes i Bygnings- og Boligregistret. Det er en opgave, som indeholder både smarte algoritmer og masser af manuelt geodataarbejde. Baggrunden for opgaven er, at SKAT ønsker en bedre og mere ensartet geokodning frem mod de nye ejendomsvurderinger i 2019.

Forbedret geokodning

Geokodningen går kort fortalt ud på at skabe en 1:1-forbindelse mellem bygninger i BBR og de tilsvarende bygninger i GeoDanmarks kortdata. NIRAS skal forbedre geokodningen af BBR-bygninger i kommuner i hele landet. Det skal sikre, at samtlige kommuners geokodning lever op til en minimumsstandard, ligesom det skal sikre, at kvaliteten på landsplan generelt hæves.

Geokodningsprojektet for SKAT er den største enkeltstående opgave, som NIRAS nogensinde har løst inden for forretningsområdet ’GIS, Geodata og Automation’

NIRAS løser opgaven ved hjælp af en række metoder og specialudviklede værktøjer, som er skabt siden 2005. Værktøjerne, som er baseret på kortprogrammet QGIS og en række datakilder, hjælper med at skabe overblik over og opdele bygninger ud fra blandt andet detaljerede luftfotos (ortofotos).

Stor erfaring med geokodning

Geokodningsprojektet for SKAT er den største enkeltstående opgave, som NIRAS nogensinde har løst inden for forretningsområdet ’GIS, Geodata og Automation’. NIRAS har dog allerede gennemført i nærheden af 50 geokodningsprojekter for danske kommuner og andre statslige aktører.

Projektet er delt op i fem hovedleverancer, der begynder med geokodning i en række midtjyske kommuner. Projektet skal være afsluttet medio 2018.

Vil du vide mere?

Jesper Rye Rasmussen

Jesper Rye Rasmussen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4810 4529

Se også