Projekt

Fremtidssikrer Privathospitalet Mølholm helt fra bunden

PHM Ankomst

Illustration: RAVN Arkitektur

Et af Danmarks førende privathospitaler, Privathospitalet Mølholm i Vejle, er vokset ud af sine rammer. NIRAS har som teknisk ingeniørrådgiver den spændende opgave med at projektere de 13.000 nye m2, hvor arkitektur, bæredygtige og fleksible løsninger er i højsæde.

20. september, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Privathospitalet Mølholm

Som Danmarks største sygehusrådgiver med specialiseret viden og erfaring inden for hospitalsbyggeri og -drift er Mølholm lidt af en ingeniørteknisk faglig lækkerbisken for NIRAS’ ingeniører, der projekterer det nye hospital helt fra bunden.

Privathospitalet Mølholm er kendt som et af Danmarks førende privathospitaler, og de nuværende rammer kan ikke længere imødekomme den øgede tilgang af nye patienter og løbende udvikling inden for behandlingsmetoder. I Vejle Nord opfører hospitalet derfor et nyt hospital med moderne og fleksible faciliteter for patienter og personale herunder et nyt tilbud om services inden for omsorg, pleje, genoptræning og rehabilitering.

Byggeriet skal DGNB-certificeres og omfatter alle de faciliteter, der kendetegner fremtidens  hospitalsbyggeri som OP-stuer, billeddiagnostik, sengestuer og ambulatorier. NIRAS leverer alle ingeniørydelser i et tæt samarbejde med RAVN arkitektur, så hospitalet får alle tekniske installationer, som et moderne hospitalsbyggeri kræver samtidig med høj arkitektonisk kvalitet,” siger projektdirektør Nikolaj Holst-Hvitved fra NIRAS.

Stor erfaring inden for hospitalsbyggeri og -drift

Ravn Arkitektur i Vejle har slået stregerne til det nye Privathospitalet Mølholm, og arkitektonisk holder byggeriet sig til den nordiske tradition med byggeri i tegl og træ. Facaderne udformes med størst mulig brug af træ som en reference til det omkringliggende landskab, hvor biodiversitet har et særligt fokus.

I Danmark har NIRAS mere end 100 hospitalsrådgivere med specialiseret viden og erfaring inden for hospitalsbyggeri og -drift.

”Alle hospitalets faciliteter udføres under hensyntagen til de skærpede krav for arbejdsmiljø og hygiejne på sundhedsområdet. Lige fra opvågningsstuer, billeddiagnostik til sengestuer og ambulatorier i driften tænker vi også bæredygtighed ind i form af energioptimerede løsninger og solcelleanlæg,” siger Nikolaj Holst-Hvitved

Høj patienttilfredshed og gode medarbejderforhold

Direktør for Privathospitalet Mølholm, Lars Dahl Pedersen, siger:

”Vi ser frem til at kunne samle vores specialer og skabe nogle rammer, der kan bidrage til at opretholde den høje patienttilfredshed og sikre gode forhold for vores medarbejdere. Det nye byggeri vil i høj grad understøtte den gode patientoplevelse med fokus på den bedste kvalitet i behandlingen samtidigt med, at vi får mulighed for på sigt at tilbyde nye typer af behandlinger til fremtidens behov, hvilket er et vigtigt element for vores fortsatte udvikling,” siger Lars Dahl Pedersen.

Allerede til foråret 2023 regner det nye Privathospitalet Mølholm med at kunne holde rejsegilde. Men det betyder ikke, at det kort efter står helt færdigt. Holder planen stik, kan de første patienter modtage behandling om knap to og et halvt år ved årsskiftet til 2025.

Bygherre: Privathospitalet Mølholm

Arkitekt: RAVN Arkitektur

Entreprenør KG Hansen

Ingeniør: NIRAS

Vil du vide mere?

Nikolaj Holst-Hvitved

Nikolaj Holst-Hvitved

Projektdirektør

Aarhus, Denmark

+45 8732 3352