Projekt

NIRAS har gennemført mere end 250 EU-rammeaftaler i over 100 lande

Eu Framework Contracts Food Security In Chad

NIRAS har siden 2000 håndteret EU-rammeaftaler og dermed implementeret mere end 250 kortsigtede opgaver til en værdi af mere end EUR 28 millioner i over 100 lande. Disse projekter, som dækker over mange sektorer, har til formål at reducere fattigdom, sikre bæredygtig udvikling og fremme demokrati, fred og sikkerhed.

16. juni, 2017
  • SDG: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17
  • Sektor: Udviklingsbistand
  • Klient: The European Union and the European Development Fund
  • Værdi: EUR 28,9 M.

EU-rammeaftalerne er en af de muligheder, der er tilgængelige for udviklingslande, for at få tilført faglig ekspertise af høj kvalitet med kort varsel i forbindelse med EU-finansierede projekter. Hver aftale er opbygget ud fra en ramme af allerede aftalte vilkår, som kan tilsluttes og udvides alt efter projekttype og sammenhæng.

Implementeringen af EU-rammeaftaler gør det muligt for NIRAS at handle på vegne af EU langt hurtigere og mere effektivt, end hvis hver enkelt aftale skulle opbygges fra bunden. Rammeaftalerne dækker bl.a. fagområder, landbrug, miljø, energi, vand, infrastruktur, udvikling i den private sektor, handel, ledelse, køn og menneskerettigheder. Således er muligheden for at opnå en effekt på de enkelte projekter betydelig.

Omfattende ekspertise

NIRAS har hjulpet EU i forbindelse med udarbejdelsen og budgetteringen af fremtidige interventioner, som finansieres via EU-budgettet og Den Europæiske Udviklingsfond. Ved at hjælpe EU-delegationer og andre decentrale myndigheder med at formulere nye projekter har NIRAS været med til at forme det fremtidige EU-udviklingssamarbejde. Dette gælder især i forhold til at opnå målene om at reducere fattigdom, sikre bæredygtig udvikling og fremme demokrati, fred og sikkerhed.

NIRAS har eksempelvis stået bag interventioner i forhold til fødevareforsyningssikkerhed og ernæring i Tchad samt interventioner i kvægindustrien i Uganda, for ikke at nævne fødevaresikkerheds- og havebrugsprogrammer i Surinam. Disse indsatser vil have en direkte effekt på arbejdet med at sikre et fald i fattigdom og forbedrede levevilkår for især de fattige på landet.

Ved at støtte de lokale myndigheder i de vestafrikanske lande med at sikre god forvaltning og økonomiske reformer har NIRAS desuden bidraget til at fremme demokrati og åbenhed samt været med til at sikre de lokale kompetencer i fremtiden.

14

Er det antal sprog, der bruges i forbindelse med implementeringen af vores projekter: herunder engelsk, fransk, spansk, portugisisk, men også chichewa, swahili, bengali og arabisk for at nævne nogle få.

Etablering af fremtidige samfund

Gennem omfattende vurderinger af de implementerede projekter som f.eks. evaluering af EU-Kommissionens bidrag til den parlamentariske handlingsplan for vedvarende energi (PARE) har NIRAS hjulpet EU-Kommissionen med at evaluere, hvordan hver enkelt EU-intervention har bidraget til at opnå de europæiske mål for udviklingssamarbejde. På denne måde har NIRAS bidraget med anbefalinger om, hvad der kan gøres bedre, og hvordan bæredygtig udvikling kan opnås mere effektivt i fremtiden.

NIRAS ønsker at skabe og opbygge varige lokale kompetencer for at sikre en mere effektfuld og effektiv lokal udvikling, og vi stræber efter at inkludere lokal ekspertise i alle vores projekter.

Mere end 250 kortsigtede opgaver i over 100 lande

Kunde: Den Europæiske Union og Den Europæiske Udviklingsfond
Budget: NIRAS har implementeret kortsigtede projekter med en samlet kontraktmæssig værdi på EUR 28.900.000

Vil du vide mere?

Karen Soboleosky

Karen Soboleosky

Director, Facilities and Framework Contracts Unit

København, Denmark

+45 6023 3992

Se også