Projekt

Et landskabsatlas til enkel formidling af kommunens landskaber

DSC05748 Udsigt Fra Ondrup

I Odder Kommune har man valgt at omsætte kommunens landskabskarakteranalyse i et enkelt og let formidlet landskabsatlas, der stiller skarpt på kommunens særlige landskabskvaliteter og oplevelsesværdier.  

10. marts, 2023
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark

Landskabet i Odder Kommune er præget af store variationer, der gør oplevelsen af landskabet meget kontrastfyldt. Nogle dele af landskabet er præget af et storbakket terræn med store, gamle skove, mens landskabet andre steder i kommunen er fladt og åbent, med vide udsigter over de åbne kystvidder.

Landskabsatlasset er med til at formidle de forskellige byggesten, der tilsammen har betydning for, hvordan landskabet ses og opleves. Der sættes fokus på de elementer og strukturer, der er med til at give landskabet forskellig karakter.

”Landskabsatlasset er en kortfattet omsætning af landskabsanalysen, hvor der er lagt vægt på den grafiske fortælling. Det gør landskabsatlasset til et let tilgængeligt formidlingsværktøj, der på enkel vis sætter fokus på landskabets kendetegn og særlige oplevelsesværdier.”

Mette Bjelke

Landskabsatlasset er et vigtigt dialogværktøj

Landskabsatlasset har et format og omfang der giver et let og overskueligt overblik over kommunens landskab. Dermed fungerer det også godt som et dialogværktøj over for blandt andet borgere, politikere og eksterne organisationer, eksempelvis i forbindelse med udviklingsprojekter i det åbne land.

Helt konkret har landskabsatlasset været anvendt til formidling af landskabskarakteranalysen over for kommunens politikere, for at give politikerne et indblik i og forståelse af, hvilke særlige landskabskvaliteter der bør bevares, og hvilke landskaber, der rummer særlige oplevelsesværdier.

Landskabsatlasset har ligeledes været anvendt som dialogværktøj i forbindelse med borgermøder, der har været afholdt i forbindelse med revision af kommuneplanens landskabstema.

Landskabsatlasset sætter fokus på hele landskabet

Ud over at formidle en viden om landskabet, sætter landskabsatlasset ligeledes ord på, hvad vi skal være særligt opmærksomme på, når vi foretager ændringer eller tilfører nye elementer og strukturer i landskabet. En opmærksomhed der også gælder landskaber, der ikke nødvendigvis skal have et beskyttelseshensyn, men som stadig har en stor værdi for den samlede landskabsoplevelse.  

”Landskabsatlasset har givet os et værdifuldt grundlag til dialog med vores borgere, foreninger og politikere, og på en enkelt og let tilgængelig måde sætter fokus på hvilke særlige landskabskvaliteter, der bør bevares, og hvilke landskaber, der rummer særlige oplevelsesværdier. Ud over at formidle en viden om landskabet sætter landskabsatlasset ord på, hvad vi skal være særligt opmærksomme på, når vi foretager ændringer eller tilfører nye elementer eller strukturer i landskabet.”

Krista Krøier, Odder Kommune

Vil du vide mere?

Mette Bjelke

Mette Bjelke

Chefkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 4176 8276