Solar panels on field up close
Dronninglund Fjernvarmes solfangere udgør et areal på hele 37.500 kvadratmeter.

Energilager gemmer sommersolen

Stort potentiale i ny solteknologi

Dronninglund Fjernvarme står bag et af verdens største solvarmeanlæg. Et vandbassin på 91x91 meter gemmer sommervarmen til fjernvarmeforsyning om vinteren.

Solfangere på et areal, der svarer til knap 50 håndboldbaner og en termokande, der kan rumme indholdet af 25 konkurrence-svømmebassiner. Lidt forenklet er det opskriften på et kæmpestort solvarmeanlæg, som blev indviet i 2014. Anlægget leverer halvdelen af det årlige varmeforbrug til Dronninglund Fjernvarmes 1.300 forbrugere.

NIRAS har været teknisk rådgiver, og PlanEnergi har været bygherrerådgiver for det ambitiøse anlæg til Dronninglund Fjernvarme. Anlægget kombinerer en række forskellige teknologier i et helt nyt koncept. Man har videreudviklet lagerteknologien, og den nye måde at kombinere teknologierne på har store potentialer.

Gemmer sommervarmen

Uanset hvilken energikilde, der er tale om, kan lagerteknologien i øvrigt bruges alle steder, hvor der er forskel på, hvornår varmen produceres og tidspunktet for, hvornår der er behov for varmen.

Vi kan lagre varme fra sommerhalvåret og benytte den til fjernvarme i vinterhalvåret.Teknologien kan også anvendes i forbindelse med ustabile energikilder som eksempelvis vindenergi. Derudover kan teknologien bruges til at udnytte overskudsvarme fra for eksempel el-produktion, affaldsforbrænding og industriprocesser. Energilageret i Dronninglund har fået navnet Sunstore.

Anlægget leverer halvdelen af det årlige varmeforbrug til Dronninglund Fjernvarmes 1300 forbrugere

I sommermånederne vil det store areal med solfangere sikre, at vandtemperaturen i det 61.700 kubikmeter store bassin kommer op på omkring 90 grader.

Hen over vinteren vil temperaturen falde til under fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, men via varmepumper kan der opvarmes vand, som kan benyttes til fjernvarme. Når foråret og solen vender tilbage, er temperaturen i det store bassin nået ned under 10 grader, afhængig af hvor kold vinteren har været.

Fast pris på fjernvarme i 25 år

Energistyrelsen har støttet byggeriet med 21 mio. kr. fra den såkaldte EUDP-ordning. Det store potentiale i teknologien understreges af stor international interesse.

Forbrugerne kender prisen på fjernvarme de næste 25 år. Man er ikke afhængig af udsving i verdensmarkedspriser på olie og gas, og driftsudgifterne er beskedne, når man sammenligner med eksempelvis biomasse og naturgas. Solvarmen er oven i købet CO2-neutral.