Projekt

Digital kortlægning af havvand hjælper Frederiksværk mod oversvømmelser

Stormflod5 Reduceret

Ved hjælp af en 3D-model over Frederiksværk Havn og omkringliggende områder har Halsnæs Kommune fundet ud af, hvor de skal sætte ind, hvis de vil sikre byen mod oversvømmelser ved storm.

12. juli, 2021
  • SDG: #13, #15
  • Sektor: Data & Digitalisering, Havne & Kyster
  • Lande: Danmark

Når det stormer kraftigt, kan det føre til, at store mængder havvand presses ind mod landets kyster. De såkaldte stormfloder, hvor vandstanden stiger til langt over det normale, kan have alvorlige økonomiske omkostninger for landets kommuner. Det skete i 2013, da Frederiksværk blev ramt af stormen Bodil, der oversvømmede flere lavtliggende områder i byen.

På den baggrund investerede Halsnæs Kommune i 2017 i en højvandssluse ved havnen, som skal holde vandet ude af byen, hvis en stormflod rammer igen. Men kommunen vidste ikke, om slusen sammen med hævning af Classens dige vest for havnen og privat opfyldning af et havnebassin var en tilstrækkelig løsning til sikring af byen, eller om det også via andre kritiske steder er muligt for vandet at trænge ind i byen.   

En 3D-model har givet Halsnæs Kommune ny viden til at forebygge oversvømmelse af Frederiksværk

Dige hæves i 3D-modellen

NIRAS lavede derfor en analyse for Halsnæs Kommune, som viste, om der ville være nogle huller, hvor vandet kunne trænge igennem, hvis diget blev hævet med henholdsvis 2,25 meter eller 2,50 meter. Med hjælp fra 3D-modellen og rådgivning fra NIRAS kender kommunen i dag centimetermålet for, hvor meget vandet må stige, før byen er i fare for at blive ramt af oversvømmelser.

På samme måde gav 3D-modellen et overblik over, hvilke områder der fortsat vil være udsat, efter slusen er etableret og diget blevet hævet. Analyserne gav samtidig mulighed for at vurdere oversvømmelsestruslen langs hele kysten.

Læs mere om kortlægning her. 

Viser, hvordan pengene bruges bedst

Kommunen har aktivt brugt analysen i deres arbejde med klimatilpasningsplaner og –strategier i forbindelse med udvalgsarbejde. Ved at afdække de eksisterende forhold i Frederiksværk og afprøve flere forskellige løsninger i 3D-modellen fik kommunen et solidt grundlag for at vurdere og beslutte, hvor pengene til at sikre byen bruges bedst og hvilke grundejere, der skal inddrages.

Kommunen vil på baggrund af analyserne efterfølgende arbejde med at få forstærket diget vest for havnen således, at Frederiksværk fremover kan blive langt bedre rustet, hvis en 50-års hændelse som Bodil eller højere rammer byen igen.

Datagrundlaget for Frederiksværk Havn består i de frie danske højdemodeller, som har en måling pr. 40 cm, samt de hydrologiske tilpasninger, som sikrer, at vandet kan strømme korrekt i analyserne på højdemodellen. Højdemodellen og tilpasninger blev kvalitetssikret såleledes, at analyserne viste et mere retvisende resultat.

Ortofoto Frederiksvaerk

Kort over Hobro Havn med drone-data

På baggrund af data fra en droneopmåling har NIRAS desuden udarbejdet et oversvømmelseskort over Hobro Havn. Med oversvømmelseskortet i hånden blev kommunen klogere på, hvor meget havvandet kan stige, før det løber ind over kajen. Opmålingen fungerer ved, at dronen sendes op i luften og filmer ud over havnen. Dronen foretager en måling per centimeter, hvilket giver et nøjagtigt billede af forholdene på havnen.

De højdemodeller, som er offentligt tilgængelige via de Frie Data, har målinger per 40 centimeter. På den måde giver dronen en langt mere detaljeret måling. Det er data fra dronen, som NIRAS har brugt til at rådgive kommunen om risikoen for oversvømmelser.

Kontakt

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Flere løsninger inden for samme sektor