Projekt

Kommuner kan nu beregne CO2-udledningen med få klik

Godsbanearealet Freight Area Aalborg

Komplekse årlige beregninger af kommuners klimapåvirkning udføres på et øjeblik med dette webværktøj.

1. januar, 2021
  • Sektor: Energi
  • Lande: Danmark

Med et webværktøj kan kommuner foretage CO2-beregninger ved blot at indtaste kommunenavn og årstal. Ud kommer straks den pågældende kommunes udledning fordelt på energi, transport, landbrug, kemiske processer og affaldsdeponi.  

CO2-beregneren tager ikke blot højde for kommunens egen direkte og indirekte udledning, men også borgernes CO2-udledninger. Der er tale om omfattende og årligt tilbagevendende beregninger, som nu kan klares på få sekunder.

Tidligere skulle kommunerne indhente en masse forskellige tal, når der skulle laves CO2-beregninger. Det har været tidskrævende, fordi kommunerne for eksempel skulle finde ud af, hvad deres andel af CO2-udledningen fra fly- og søtransport samt landbrugsmaskiner var. Og tilmed måtte man endda ud og tælle kommunens vejtræer, fordi de kunne modregnes i regnskabet.

Prøv CO2-beregneren her.

Internationale standarder

CO2-beregningerne er til for at danne overblik over kommunernes udledninger fra industrierne, energi og transport. Det er tal, som kan danne udgangspunkt for samarbejder med energiselskaber og andre virksomheder eller oplysningskampagner over for borgerne.

Den brugervenlige løsning bidrager til arbejdet med at nedbringe den nationale udledning af drivhusgasser.

Beregneren henter generiske datasæt, så kommunernes opgørelser bliver sammenlignelige og standardiserede. Sådan undgår kommunerne at bruge lang tid på at indsamle disse data hvert eneste år.

CO2-beregneren er resultatet af et partnerskab mellem NIRAS og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, som er finansieret af Energistyrelsen. Mens NIRAS har stået for beregninger og datastrukturen, har Viegand Maagøe udviklet brugerfladen.

CO2-beregneren lever desuden op til de anbefalede standarder fra IPCC’s GHG-protokol.

CO2-udledning i Danmark

  • Langt størstedelen af landets samlede udledning af CO2 stammer fra handel og transport. 
  • Den næststørste post på energiregnskabet er udledning fra forsyningsvirksomhed som produktion af el, gas og varme samt vandforsyning og –rensning. Forsyningssektoren tegner sig dog kun for rundt regnet halvt så meget udledt CO2 som handel og transport.
  • I 2006 toppede Danmarks årlige CO2-udledning. Siden er der sket forbedringer år for år sådan, at niveauet i 2015 var faldet til ca. samme niveau som det i år 2000.
  • Prøv CO2-beregneren her.

Vil du vide mere?

Christian Eriksen

Christian Eriksen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 6040 0497

Se også: