Projekt

Carlsberg-koncernens nye hovedkontor sætter rammer for en moderne arbejdsplads

Cco Overview

Carlsberg nye domicil er tilpasset de historiske omgivelser ved at nedtrappe højden mod de mindre huse og Carl Jacobsens Villa og ved at udforme facaden med mange knæk. Resultatet er en bygning, der indpasser i harmoni med sine omgivelser og indefra giver udsigt fra stort set alle arbejdspladser. Foto: Carlsberg

Byggeriet byder på flere spændende løsninger som gulve af bambus og facader af genanvendt kobber. Solceller på taget reducerer elforbruget, og grønne tage bidrager til at opsamle regnvand, der ledes ned i søen i Carls Jacobsens have.

2. september, 2021
 • SDG: #7, #11
 • Sektor: Fødevarer, Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Klient: Carlsberg A/S
 • Tid: 2015-2020
 • Omfang: 23270 m² (15.585 m² kontorer, 7.685 m² kælder og parkering)
 • Bygherrerådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Entreprenør: Aarsleff
 • Arkitekt: C.F. Møller Architects
 • Landskab: C.F. Møller Architects
 • Ingeniør: NIRAS

Carlsbergs nye hovedsæde på 15.585 kvm ligger i det nordvestlige hjørne af Carlsberg Byen i København, hvor den ene af bygningens tre fløje danner bro over én af kvarterets hovedindfaldsveje, J. C. Jacobsens Gade, mens de sidste to fløje omfavner Carl Jacobsens have og villa.

Bygningen byder på holdbare løsninger, er opført i naturlige materialer og har en lang levetid.

Carlsberg Head Office Gulve Af Bambus (1)

Den smukke kobberfacade består af 50 procent genanvendt kobber. Kobberet sender tankerne tilbage til de gamle kobberkedler til ølbrygning og refererer samtidig til de mange fine kobberdetaljer på Carlsberg Byens historiske bygninger.

For at reducere elforbruget i bygningen har Carlsberg placeret solceller på tagene og grønne tage bidrager til at opsamle regnvand, der ledes ned i søen i Carl Jacobsens have, der er åben for offentligheden. Regnvand i kontakt med kobberfacader opsamles separat og renses inden udledning.

Plads til 700 faste arbejdspladser og godt 900 medarbejdere

Højeste punkt på bygningen er 18 meter fra toppen af Valby Bakke. De fire etager har plads til 700 medarbejdere. Under bygningen finder man en parkeringskælder i tre etager.

Fleksible Moedefaciliteter Carlsberg Head Office O0a7469 Copy Redu

Ansvarlig for alle ingeniørdiscipliner
NIRAS har rådgivet om alle ingeniørdiscipliner, bæredygtighed, energidesign, indeklima, akustik og LAR og stået for 3D-projektering, tilsyn, projekterings- og IKT-ledelse samt sikring.

Myndighederne stillede krav om facetteret og terrasseret bygning, som er transparent for forbipasserende og ikke har teknik på taget. Byggeriet var naturligt udfordret af vejene Valby Langgade, J.C. Jacobsens Gade, forskningscentret og den frede have med bevaringsværdige træer ved Carls villa.

Placering af byggeriet

Carlsbergs nye hovedkontor ligger på samme gade, hvor det gamle Carlsberg bryggeri blev grundlagt i 1847 af Brygger J.C. Jacobsen, og hvor Carlsberg Laboratorium ligger i dag.

Oversigtstegning Cf Moeller

For første gang i historien bliver Carlsberg Laboratorium fysisk forbundet med hovedkontoret med en gang fra den 7.685 kvm store parkeringskælder. De første kældre under Carlsberg blev bygget samtidigt med bryggeriet i 1847 og blev siden udbygget til over syv km, men der var aldrig en kældergang mellem hovedkontoret og Laboratoriet før nu.

Brygger Carl Jacobsen var eneste søn af J.C. Jacobsen, og Carlsberg er opkaldt efter Carl.

Bygningstekniske tiltag:

 • Slidsvægge til at etablere byggegrube og permanent vandtæt ”skjold”. Væggene er udført meget tæt på eksisterende bygninger 1,5m fra forskningscenter 15 m ned. Tæt på offentlige vej og behov for midlertidige jordankre i flere niveauer i offentligvej og hos anden grundejer.
 • Dobbeltbundplade-konstruktion med jordankre til kalken
 • Stort ensidigt jordtryk
 • Midlertidig sænkning af sekundære vandspejl
 • Tunnel under vej og tilhørende omlægning af større vand- og gasledninger.
 • Bromembran over tunnel og frie del af p-kælderdæk
 • Råhus med søjlebjælkesystem og stabiliserende kerne- og betonelement/filigrandæk.
 • Regulær p-kælder i tre etager med øvre lastfordelende 700mm tyk betonplade til at optage last fra overliggende fire etager
 • To gitterbroer i toetagers højde over J.C. Jacobsens Gade
 • Let penthouse-etage med solceller på tag
 • Mange facadeknæk og terrasserende tage
 • Udover afkast, er der ingen ventilationsteknik på taget
 • Alt teknik i kældre
 • luftindtag i facader
 • Tre primære skakte til øverste etage to yderligere alene til næstøverste etage
 • Rampevarme i nedkørsel til p-kælder
 • Varme- og fjernkøle-centraler
 • Køleunits i kopi- og x-feltrum
 • Sprinklercentral primære bygning og tørsprinkling af frostfri p-kælder
 • Kobberfacade og deraf følgende separat regnvandsopsamling og rensning af kobberudsat regnvand
 • Sø i have som forsinkelsesbassin
 • Underboret overløbsledning fra sø i haven til J.C. Jacobsens Gade
 • Pumper til dræn og spildevand
 • Køle-/varmelofter i kombination med køling på ventilation
 • Blødgøringsanlæg og UV-anlæg til kontrol af vandkvalitet i sekundære køle/varmekredse (hårdhed og biofilm)
 • Faste pudsede gipslofter
 • Dugpunktsstyring
 • Ibi-zoner til styring af lys, solafskærmning, ventilering (temperatur- og CO2-niveau-styret)
 • Stick-facade-system med meget store rudefelter >12m2, trelagsruder med indeliggende persienner
 • Samlende atrium med 22 m høje in-situ betonsøjler, AOC-facade med udvendige persienner
 • Vandteknik centralt til vandkunst
 • Hulrumsjusterende isolering over nedhængt loft
 • Klar adskillelse af front og back office
 • Flexible seating – personlige bokse via kort
 • ABA og varsling
 • Nanoperforerede træfinervægge for akustik og æstetik
 • Bevidst valg om, at medarbejdere skal forbi receptionen

Kontakt

Niels Rosenberg

Niels Rosenberg

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 2033 6651

Se også: