Projekt

Bygningssyn af DSB’s ejendomme sikrer rettidigt vedligehold

1 IMG 0961

I samarbejde med H+ARKITEKTER A/S udfører vi bygningssyn af alle DSB Ejendommes bygninger - lige fra store banegårdsbygninger og værkstedsområder i København og Aarhus til små venterum i de mindste byer - i alt 2.525 bygninger.

20. september, 2021
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Klient: DSB Ejendomme

NIRAS udfører bygningssyn for DSB Ejendomme, som ønsker at dokumentere deres bygningers stand dels for at vedligeholde dem optimalt, dels for at vide, hvor store omkostninger til vedligehold, de kan forvente i de kommende år.

Aftalen omfatter 640.000 m2 bygning og løber over otte år, hvor den samlede bygningsmasse skal synes i flere omgange.  

Forud for det store bygningssyn modtog NIRAS en samlet bygningsliste fra DSB Ejendomme. Ud fra listen udførte NIRAS et grundigt planlægningsarbejde og opdelte bygningerne i 17 forskellige synspakker af passende størrelse og geografisk placering.  

DSB har udviklet et GIS-baseret registreringsværktøj
Til bygningssyn af de enkelte bygninger anvender NIRAS et GIS-baseret registreringsværktøj, som DSB selv har udviklet. I værktøjet definerer NIRAS de vedligeholdelsesaktiviteter, som bør udføres for den pågældende bygning. Det kan være alt lige fra vinduer, der bør males, tagbelægning, som er udtjent og bør udskiftes i løbet af få år – til bygninger, som er udtjente og derfor med fordel kan nedrives.

Når NIRAS konstaterer en skade eller en bygningsdel, som i løbet af en kommende årrække har udtjent sin levetid, opretter NIRAS’ bygningssynskonsulent en vedligeholdelsesaktivitet i registreringsværktøjet, som beskriver:

 • hvad der bør gøres?
 • hvornår det bør gøres?
 • hvor vigtigt det er at få det gjort?
 • omfang og overslagspris for at udbedre aktiviteten og
 • vedlægger relevante fotos.

Det er fagligt tilfredsstillende at syne DSB´s bygninger og dermed være med til at vedligeholde bygningerne. Både i forhold til kulturarv, hvor det er vigtigt, at vi passer på vores historiske bygninger på den rigtige måde og med de korrekte byggetekniske metoder. Og især i forhold til tryghed og sikkerhed for DSB’s kunder. Hvis bygninger fremstår i god stand, føler mennesker sig mere trygge samtidig med, at de får større respekt for dem og passer bedre på dem.

Stefan Tornbjerg Nielsen

En vedligeholdelsesaktivitet kan med fordel dokumenteres med fotos i DSB's eget GIS-system.

Bygningerne skal vurderes objektivt og ensartet
I projektet er det vigtigt at behandle store og små bygninger ens - og f.eks. ikke at fokusere på de byggeteknisk mest interessante bygningsdele. DSB Ejendomme skal opleve, at bygningsmassen er vurderet så objektivt og ensartet som muligt. Det giver ejendoms-ejerne den bedste mulighed for at prioritere de forskellige aktiviteter optimalt, når de ved, at bygningerne er vurderet med den samme opfattelser af, hvad god vedligehold er.

Det kan være vanskeligt at besigtige visse bygningsdele på grund af sikkerhed. F.eks. kan man ikke altid sætte en stige op ad alle bygninger og kravle på taget som ved et normalt bygningssyn. På flere tage kommer man for tæt på livsfarlige køreledninger, ligesom stiger kan vælte ud i spor. I disse tilfælde besigtiger NIRAS bygningsdelen fra sikker afstand f.eks. fra en nærliggende bygning eller bro.

Det er vigtigt at behandle store og små bygninger ens - og f.eks. ikke at fokusere på de byggeteknisk mest interessante bygningsdele. 

Løbende data sikrer DSB Ejendomme hurtige udbedringer
DSB Ejendomme overtager alle NIRAS’ indsamlede data. Idet NIRAS løbende indtaster dataene direkte i DSB´s eget GIS-system, kan DSB Ejendomme i princippet planlægge udbedringerne i samme øjeblik, som NIRAS har kvalitetssikret og færdigmeldt de enkelte aktiviteter.

Projektet foregår over en længere årrække, hvor NIRAS syner bygningerne flere gange

 1. synsrunde: August 2017 til november 2018, hvor NIRAS udførte de første syn af en samlet bygningsmasse på ca. 620.000 m².
 2. synsrunde: Maj 2021 til september 2021. Et komprimeret syn for at udnytte sommervejret og de lyse timer. NIRAS ser de samme bygninger igen. En del af opgaven er at verificere, hvorvidt de påpegede vedligeholdelsesaktiviteter i 1. synsrunde er blevet udbedret tilfredsstillende og korrekt med det mål, at økonomi eller prioriteringen holder. I tillæg til de 620.000 m² besigtiger NIRAS yderligere ca. 105.000 m² bygninger. I alt syner NIRAS ca. 2.525 bygninger.
 3. synsrunde: 3. og 4. kvartal 2024, hvor der skal synes 360.000 m², svarende til ca. halvdelen af bygningsmassen.
Stefan Tornbjerg Nielsen

Stefan Tornbjerg Nielsen

Bygningskonstruktør

Allerød, Denmark

+45 2614 4495

Svend Isko Christensen

Svend Isko Christensen

Skov- og landskabsingeniør

Allerød, Denmark

+45 2171 2320