Projekt

BioRefine åbner nyt anlæg til produktion af græsprotein

Biorefine Grass Protein 2

BioRefine valgte NIRAS som projektleder, da den innovative danske producent af græsprotein skulle have opført et nyt anlæg NIRAS stod for udarbejdelsen og udviklingen af projektet i samarbejde med BioRefine. Resultatet er et nyt anlæg, der kan omdanne græs og lucerne til protein i dyrefoder, hvilket kan blive en game changer inden for foderstoffer og animalsk produktion i Danmark.

6. september, 2021
  • SDG: #12, #9
  • Sektor: Fødevarer
  • Lande: Danmark

BioRefine er en dansk producent af græsprotein, der har udviklet en ny metode til at udskille protein fra græs og lucerne. Det betyder kort fortalt, at man høster græs på marker i Danmark og omdanner det til et protein, som kan optages af en-mavede dyr.

BioRefine er et dansk selskab, der er dannet af de tre landbrugsselskaber DLG, Danish Agro og DLF ud fra et ønske om at skabe en klima- og miljøvenlig alternativ proteinkilde til dyrefoder.

Græsprotein kan i et vist omfang erstatte importeret sojaprotein som foder til dyr i danske stalde, hvilket vil medvirke til at gøre den animalske produktion i Danmark langt mere bæredygtig.

Proteinet udvindes ved at centrifugere græssaft, udskille protein og derefter indtørre saften til fast form.

NIRAS har central rolle i banebrydende projekt

NIRAS har haft en central rolle i det banebrydende græsprotein projekt. I samarbejde med BioRefine og Stecao har NIRAS stået for projektledelse på udarbejdelsen og udviklingen af anlægget, der befinder sig i Nybro omtrent 10 km nord for Varde. BioRefines anlæg er i mange henseender et af de første af sin slags, og netop på grund af dets nyskabende elementer er dele af processen i anlægget blevet patentanmeldt.

”Vores eksperter har stået for alle de indledende faser i projektet, samt det videre forløb med Conceptual Design og Basic Design. Dertil kom så selve projektets gennemførelse samt indkøring og commissioning,” forklarer Johannes Overgaard, der har været NIRAS’ projektleder på opførelsen af anlægget.

Lokalt græsproteinanlæg med globalt potentiale

Anlægget vil udvinde økologisk, grønt protein der stammer fra 3.000 hektar lokalproduceret kløvergræs og lucerne. BioRefine forventer, at det nye anlæg vil kunne producere ca. 7.000 tons økologisk protein  om året, der vil have et indhold af råprotein på over 50%.

”Det er vores første prioritet at dække forbruget af økologisk foderprotein i Danmark. Derudover har vi også stort fokus på at udvikle grønt protein, der også kan bruges som bestanddel i fødevarer. Det er vores ambition at forædle en fjerdedel af proteinet til human ernæring. Der ligger i det hele taget et kæmpe potentiale for dansk landbrug i at producere proteiner lokalt, både til husdyrfoder og som fødevare. Samtidig er produktionen af grønt protein en løsning, vi kan udbrede globalt. Den teknik, vi bruger på vores anlæg i Varde, kan også bruges i resten af verden,” fortæller Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, og adm. direktør i BioRefine.

I Danmark importeres der årligt ca. 50.000 tons økologisk soja, mens der importeres 1,6-1,7 mio. tons ikke-økologisk soja om året. BioRefine har en ambition om gradvist at udvide sin produktion med nye bioraffinaderier andre steder i landet for at kunne øge andelen af dansk produceret foderprotein.

Bæredygtig protein og udnyttelse af restprodukter

”For NIRAS har det været en interessant udfordring at skulle bidrage med løsninger til denne type innovative projekt, der temmelig sikkert blot er det første skud på stammen af en lang række projekter, der vil udvinde planteprotein. På længere sigt kan det medføre en stor omvæltning i forhold til landbrugets bæredygtighed i forhold til foderstoffer,” siger Johannes Overgaard.

Et andet aspekt af BioRefines bæredygtige produktion består i udnyttelsen af restprodukterne fra proteinproduktionen. Den tiloversblevne såkaldte brunsaft fra produktionen kan anvendes til biogas og gødning.

Dertil håber man at kunne anvende plantefibrene til en lang række ting lige fra foder til drøvtyggere, til emballage, papir, pap og biotekstiler. BioRefine håber, at fiberemballage vil kunne erstatte engangsplast og bidrage til at sikre selskabet yderligere bæredygtig indtjening.

Fakta om BioRefine

BioRefine er dannet af de tre landbrugsselskaber DLG, Danish Agro og DLF ud fra et ønske om at skabe en klima- og miljøvenlig alternativ proteinkilde til dyrefoder. BioRefine startede i 2020, da selskabet overtog Nybro Tørreri, der havde 50 års erfaring med at arbejde med græs.

BioRefine har således kunnet videreføre tørreriets mangeårige samarbejde med landmænd i lokalområdet, der besad en stor viden om dyrkning af græs og lucerne. Derudover ønsker BioRefine også at udvide samarbejdet, så man kan inddrage flere økologiske landmænd i lokalområdet som leverandører. 

BioRefine deltager i projektet ”Fra grøn protein til køledisken”, og har modtaget 14 mio. kr. i støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen. Dette program har til formål at yde støtte til innovative projekter, der kan fremme grøn og økonomisk bæredygtighed i fødevaresektoren.

Johannes Overgaard

Johannes Overgaard

Seniorprojektleder

Aalborg, Denmark

+45 2948 3386