Man inspecting building on a foggy day. JEA. Jesper Andersen
Projektleder Jesper Andersen fra NIRAS på bygningssyn med en tablet.

Bedre overblik over Forsvarets bygninger

En tablet holder styr på millioner af kvadratmeter bygning og anlæg

Papir og kuglepen er droppet til bygningssyn af Forsvarets mange bygninger. Registreringerne foregår digitalt på en tablet. Det sparer tid og giver bedre data.

En krakeleret facade, et vindue, der hænger i hængslet, og et tag med defekte nedløbsrør. Med en tablet i hånden er projektleder Jesper Andersen fra NIRAS på bygningssyn på Søværnets Sergent- og Grundskole i Frederikshavn.

Han går rundt om bygningerne og studerer facader, vinduer og tage. På sin tablet registrerer han bygningens synlige skader med it-værktøjet SmartInspect – og ofte snupper han også lige et billede.

Hjemme igen på kontoret i Allerød eksporterer Jesper Andersen alle observationer til Excel, så han let kan kvalitetssikre, prissætte og prioritere dataene.

NIRAS har været en aktiv sparringspartner i arbejdet med at systematisere indmeldingerne og har vist stor forståelse for slutproduktets brugbarhed som planlægningsværktøj.

- Arkitekt maa og projektleder Gurli Frøstrup fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Hurtig datafangst i felten

SmartInspect er en mobil registreringsløsning, der fungerer online såvel som offline og derfor er velegnet til store bygningssynsopgaver langt væk fra skrivebordet. NIRAS har udviklet it-værktøjet til at indsamle og registrere data.

NIRAS’ kunder bruger SmartInspect til en lang række opgaver. Nogle fotograferer brønddæksler, andre indrapporterer radonmålinger i etagebyggeri eller registrerer bevaringsværdige bygninger. Der er reelt ingen grænser for, hvad det kan bruges til.

Tid og kvalitet

Med SmartInspect er datafangsten hurtig i marken og af bedre kvalitet, end når man skal notere på ternet papir. Og tid og kvalitet er to vigtige faktorer på en opgave, der omfatter 2.300.000 m2 bygning og 4.500.000 m2 anlæg fordelt på 279 destinationer rundt om i hele Danmark fra Bornholm til Skagen.

Med SmartInspect er datafangsten hurtig i marken og af bedre kvalitet, end når man skal notere på ternet papir

Det kan lade sig gøre at tage billeder med GPS-koordinater, filtrere data i regneark og skabe gode skabeloner, så tingene ser ens ud, hver gang du afleverer rapporterne til kunden.

De registrerede vedligeholdsaktiviteter overfører og afrapporterer Jesper Andersen i Forsvarets SAP-vedligeholdelsessystem DeMars. Derefter kan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse let prioritere, hvilke bygninger og anlæg der står først i rækken til en kærlig renoveringshånd.

Forsvaret har fire opgaver

Det danske forsvars formål er at forebygge konflikter og krig, at hævde Danmarks suverænitet, at sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.