Wooden stand with vegetables
Samarbejde blandt interessenter forbedrer værdikæderne i landbruget og udvikler sektoren.

Landbrugsstøtteprogrammet ASDSP i Kenya

Langsigtet støtte til regeringen og landmænd i Kenya

NIRAS har været til stede i Kenya i tæt på et årti for at støtte udviklingen af landbruget og dermed forbedre levevilkårene i landdistrikterne.

I dette landsdækkende program indgår samarbejde blandt interessenter som et centralt element med henblik på at forbedre værdikæderne i landbruget. Når landmændene, fabrikker, leverandører eller andre, der indgår i værdikæden, sættes omkring det samme bord, vil de kunne samarbejde om at udvikle sektoren.

En succeshistorie fra mejerisektoren: Det lykkes to konkurrerende mejeriandelsselskaber at forhandle sig frem til en højere betaling af deres landmænd, da de sammen kunne levere en større mængde med en højere grad af sikkerhed til fabrikken.

De værdikæder, der har fået støtte, omfatter bl.a. mejeriprodukter, oksekød, kyllinger, mango, honning, tomater og lokalt hjemhørende grøntsager.

ASDS-programmet er tæt forbundet med decentraliseringen af den kenyanske regering fra at være provinsfunderet til at blive administreret på distriktsniveau. NIRAS har stået for kompetenceudvikling og institutionel udvikling af de nye lokale administrative enheder.

3

Antallet af værdikæder, som hvert distrikt valgte med henblik på udvikling

Programmet består af tre komponenter:

Udvikling af værdikæden for landbrug

Forbedring af primære værdikæder gennem etablering af kontakt mellem aktørerne i værdikæden, analyse af markedet og markedskrav, eventuelle politiske restriktioner og etablering af kontakter med leverandører af ydelser og input til produktionen, forarbejdningen og markedsføringen. Udviklingen af værdikæden organiseres via dannelsen af værdikædegrupper, der fungerer som platforme, hvor aktørerne i værdikæderne kan interagere med hinanden. Der anvendes en pluralistisk tilgang i ydelsen af service til aktørerne i værdikæderne, herunder outsourcing og offentlig-private partnerskaber.  

Koordinering i landbrugssektoren

Støtte af regeringsstyrede initiativer for sektorkoordinering via Agricultural Sector Coordination Unit (ASCU). Denne enhed fungerer som platform for koordineringen af politikudvikling og koordinering mellem aktører i sektoren, hvilket har til formål at sikre effektiv implementering og yderligere udvikling af den nationale strategi for landbrugsudvikling (ASDS) samt opbakning til Kenyas forpligtelser som led i Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP).

I lige så høj grad et institutionelt udviklings- og ledelsesprojekt som et landbrugsprojekt.

Naturforvaltning

Opbakning til naturforvaltningsaktiviteter, der er direkte knyttet til den prioriterede værdikæde, med primært fokus på at opnå en bæredygtig stigning i produktionen af varer og ydelser i værdikæderne.

Programmet har overordnet fokus på at skabe muligheder for udsatte grupper som f.eks. jordløse unge, kvinder og samfund i fjerne og tørkeramte områder. Programmet har desuden særligt fokus på den tilpasning, der er nødvendig i forhold klimaforandringerne.

Landbrug – en vigtig levevej

Navn på kunde: Landbrugsministeriet, Kenya
Finansieringskilde: Sida
Varighed: Juni 2012 - juni 2017 (fortsættelse af tidligere programmer)
Sted: Kenya, landsdækkende
Navn på tilknyttede konsulenter: Matrix Development Consultants