Projekt

Aarhus Kommune registrerer 41.000 bygninger med værktøjet Kollecto

Møllestien Aarhus 2022 Uffe Gross Nielsen

Møllestien i Aarhus. Foto: Uffe Gross Nielsen

I løbet af de næste tre år foretager Aarhus Kommune SAVE-registreringer af ca. 41.000 bygninger i byen. Til dette anvender de NIRAS’ dataindsamlingsværktøj Kollecto til at registrere SAVE-vurderingerne, billeder og lokation i felten.

28. november, 2022
  • Sektor: Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aarhus Kommune

Til og med 2025 registrerer, kortlægger og vurderer Aarhus Kommune bevaringsværdien af bygninger opført før 1970 ved brug af den anerkendte SAVE-metode (Survey of Architectural Values in the Environment). Metoden er et tiltag fra Kulturstyrelsen, hvor bygninger i Aarhus Kommune vurderes ud fra kriterierne: arkitektur, kulturhistorie, miljø og originalitet. Disse parametre vurderes på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi, og sammenfattes herefter til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Aarhus Kommune står selv for den faglige og praktiske udførsel af vurderingsarbejdet.

”Kommunen er gået i gang med både nyvurderinger og genvurderinger af ældre bygninger. Til dette formål har de brug for et softwareprodukt, der kan håndtere alt data til SAVE-registreringerne, da der er klare rammer for, hvilke data de skal indtaste, og hvilken rækkefølge dataene skal placeres i,” siger Line Beierholm, der er konsulent i NIRAS.

Kollecto skaber overblik

Aarhus Kommune har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en fast datamodel og en formular i Kollecto til deres registreringer. Arbejdet har omfattet udvikling af et registreringsskema, så kommunen får relevante informationer med i felten, bl.a. BBR-data, og samtidig indtaster de korrekte informationer, når de vurderer en bygning. Ligesom der er udviklet en metode til at trække data ud af Kollecto, så det efterfølgende kan uploades til Slots – og Kulturstyrelsens visningsside FBB.

”Når Aarhus Kommune registrerer bygninger, bruger de Kollecto på en mobil enhed, hvor de udfylder formularen, registrerer bygningens position og tager billeder af bygningen, der bliver tilknyttet registreringen. Derefter overføres de indsamlede data til en administratorhjemmeside tilknyttet Kollecto, hvorefter det er muligt at redigere data, når registreringerne kvalitetssikres. Derudover er det muligt at eksportere data til en PDF-rapport eller Excel samt at se det på et GIS-kort,” udtaler Line Beierholm.

Kollecto og NIRAS’ webGIS-system Kortinfo er som noget nyt integreret med hinanden. Når Aarhus Kommune indtaster data i Kollectoformularen, er det efterfølgende muligt at se registreringerne og deres tilknyttede billeder på kortet i Kortinfo. Dette er en nem og overskuelig måde at følge fremgangen med de mange registreringer.

Godt samarbejde med Aarhus Kommune

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og NIRAS’ medarbejdere har givet gode resultater med udviklingen af hele datamodellen, der bliver brugt til det store registreringsarbejde.

”I Aarhus Kommune ønsker vi at passe på vores fælles historie og kulturarv. Det er et omfattende arbejde at vurdere 41.000 bygninger. Derfor er vi glade for at have et værktøj til rådighed, der både fungerer i marken og hjemme bag computeren, så vores vurderingsarbejde kan være så effektivt som muligt – til gavn for både projektet og borgerne,” siger Cecilie Julie Nielsen, projektleder Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har ansat to medarbejdere med stor kendskab til bygningskultur og kulturarv, der skal vurdere og registrere de knapt 41.000 bygninger. Kommunen begyndte officielt registreringsarbejdet i efteråret 2022 og varer til og med 2025.

Kort om Kollecto

• Er et værktøj, du kan bruge til at skræddersy en formular hurtigt og nemt til online og offline registrering af data i felten på din mobile enhed

• Formularen og enhedens position bliver registreret, og der kan tilknyttes billeder til registreringen. I Kollecto kan der arbejdes med underformularer, formular-i-formular og ”Markør” billeder, hvor brugeren sætter en markør på et billede i stedet for et kort

• De indsamlede data kan valideres og redigeres på en administrator-hjemmeside, hvorfra data også kan eksporteres til en standard PDF-rapport samt vises på et GIS-kort

Kollecto er relevant for dig:

• Der sidder i en forsyning og skal lave eftersyn af tekniske installationer i felten
• Der på anden måde skal i felten og lave diverse eftersyn af veje, bygninger m.m.
• Der skal foretage dataregistreringer i marken, og hvor der evt. er dårlig dækning
• Der sidder i en kommune og skal udføre eks. SAVE-registrering, teknisk sagsbehandling eller anden dataindsamling med et nemt overblik. Herunder også borgerinddragelse
• Der har en Kortinfoløsning og ønsker at flette de to produkter sammen

Vil du vide mere?

Claus Mørup

Claus Mørup

Konsulent

Aarhus, Denmark

+45 2710 7108