3D-laserscanning af vandløb i Nordsjælland
3D-laserscanning med et fly i 300 meters højde ved Græse å i Nordsjælland. Resultatet er en nøjagtig 3D-kortlægning af åen.

3D-LASERSCANNING AF VANDLØB I EGEDAL OG GRIBSKOV

Fly laver 3D laserscanning af vandløb

Et forsøg med at bruge flybåren laser til at lave 3D-scanning af vandløb tegner lovende. Metoden giver et mere detaljeret resultat.

Kommunerne får hjælp fra luften til at sikre vedligeholdelse af Danmarks mange beskyttede vandløb. Et forsøg i Egedal Kommune og Gribskov Kommune med flybåren laserscanning tegner så lovende, at laseropmåling fra fly kan indgå som ny praksis på området.

Metoden giver langt mere detaljerede resultater end traditionel landmåling. Faktisk kan man ved laserscanning måle hele vandløbet inklusiv bund og brinker med 10-20 punkter pr. m2, hvor traditionel manuel opmåling af vandløb typisk foretages med et enkelt tværsnit med kun 4-5 punkter for hver 100 meter. Dertil kommer, at en del vandløbsstrækninger er utilgængelige for en opmåler i waders eller med båd.

Metoden giver langt mere detaljerede resultater end traditionel landmåling

3D-laserscanning – et økonomisk godt valg

3D-laser-opmåling af vandløb fra luften er prismæssigt interessant, specielt hvis kommunen opmåler flere vandløbsstrækninger samtidig eller går sammen med andre kommuner om opgaven.
Startomkostningerne for at lave en laserscanning er relativt store, men når først flyveren er i luften, er det til gengæld kosteffektivt at opmåle ekstra vandløb.
Metoden med 3D-laser-opmåling giver langt mere detaljerede resultater end traditionel landmåling

Fly ser ikke gennem andemad

3D-opmåling fra fly kan anvendes på størstedelen af vandløbene i Danmark. Der er dog steder, hvor det ikke kan lade sig gøre - eksempelvis Ramløse Å i Gribskov Kommune. Her gør andemad vandet i Ramløse Å så uklart, at laserstrålerne kun trænger delvis gennem vandet. For at få de optimale betingelser til laserscanning, foregår opmåling fra fly derfor bedst i perioden fra december til marts, hvor den grønne vækst er minimal i vandløbene.

Ny viden om gamle diger

Som ekstra bonus fik Gribskov Kommune gratis opdateret sin viden om en række diger fra 1950’erne og 1960’erne. Materialet med højdekurver er nu givet videre til digelagene, så de lettere kan kontrollere digernes tilstand

Særlig 3D-laser laver opmåling af vanddybder fra fly

Laserscanning fra fly har længe været brugt til at måle højder på landjorden, men metoden er i de senere år blevet forfinet til også at kunne bruges til 3D-laseropmåling under vand. Ved at bruge grøn LiDAR, der har en kortere bølgelængde end traditionel laserscanning med infrarød laser, kan metoden under gode forhold kortlægge ned til ca. 8 meters dybde, og avanceret software filtrerer fisk, tang og forstyrrende bølgetoppe væk. Resultatet er et nøjagtigt 3D-kort med 10-20 målepunkter pr. kvadratmeter. Hvert punkt har en præcision på ca. 5 cm.