A broken glass door

20 indbrudstyves motiver og adfærd

Nysgerrige naboer holder tyve væk

Selv ikke den bedste lås på hoveddøren kan holde indbrudstyve ude. Til gengæld er intet mere afskrækkende for en tyv end mennesker i nærheden. En analyse giver dybdegående indblik i 20 indbrudstyve motiver og arbejdsmetoder og udpeger forebyggende indsatser mod tyveri.

En skraldespand som bugner af skraldeposer, friske fodspor i sneen på en vinterdag eller endnu bedre: En nysgerrig nabo, som går hen og spørger “hvem er du, og hvad laver du her?”

Vil man holde indbrudstyve væk fra boligen, er aktive, nysgerrige naboer eller andre mennesker den bedste form for afskrækkelse. Det viser en analyse, NIRAS har lavet for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

På en top 10 over faktorer, som afholder indbrudstyve fra at begå indbrud, indtager faktorer knyttet til mennesker i eller omkring boligen de fire første pladser samt sjettepladsen. Mest afskrækkende er, hvis beboerne er hjemme.

Solide låse og tyverialarmer er et skridt på vejen til at holde indbrudstyve væk, men for at sikre boliger endnu bedre mod indbrud, er det yderst værdifuldt at forstå indbrudstyvenes motiver, metoder, værdier og adfærd. Hvad går tyvene målrettet efter? Hvordan arbejder de? Hvad afskrækker dem?

NIRAS har gennem livshistorieinterview med 20 indbrudstyve opnået dybdegående indblik i tyvenes verden, hvilket kan bruges til at planlægge og udføre forebyggende indsatser mod indbrudstyveri.

Aktiv nabohjælp er det bedste. Hav en aftale med din nabo om, at naboen skal sige hej til en, der kommer. Parkér i indkørslen, gå en tur rundt omkring huset, hvis der er sne

Indbrudstyv

Tyve scanner omgivelser for værdier

Når tyve arbejder, ser de ifølge undersøgelsen verden gennem en form for radar, som scanner omgivelserne for værdifulde genstande. Designerlamper i vindueskarmen frister, mens en del tyve ikke mener, at forsømte boliger uden synlige værdier er umagen værd. Radaren er samtidig opmærksom på, om der er mennesker i nærheden.

Ud over mennesker kan andre foranstaltninger, der forlænger indbrudstiden og stresser tyven, afholde indbrudstyvene fra at begå indbrud. En hund eller tyverialarm (og ikke kun advarselsskilte!) vil få en del tyve til at stoppe op. Men endnu mere afgørende er, om boligen ligger synligt og åbent eller er oplyst om natten.

Råd: Sæt fokus på hælere og købere

At være indbrudstyv ikke kun er et håndværk eller en teknik – det er en livsform og en social identitet, fortæller indbrudstyvene. En vigtig del af identiteten er tyvenes netværk, så hælervarerne kan sælges videre til andre i samfundet. Hvis man skal forebygge tyveri, må indsatsen også fokusere på aftagerne: hælere, tyvenes venner, forretningsforbindelser og ikke mindst de dele af befolkningen, der køber brugte varer. Indbrudstyvene mener selv, at det er flertallet af befolkningen. Uden markedet vil tyvene miste deres motivation til at stjæle.

Læs hele rapporten om de 20 tyve!

Screendump fra side 49 i rapporten