Man holding corn cob
Udviklingsprojekter i blandt andet Afrika er et af de mange områder, hvor NIRAS bidrager til FN’s bæredygtighedsmål.
Samfundsansvar

Vi bygger morgendagens samfund – bæredygtigt

Gennem de mere end 7.000 projekter yder NIRAS sit bidrag til at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling. I vores egen praksis lægger vi vægt på ansvarlighed og etik.

Som global virksomhed bidrager NIRAS til løsningen af en række store aktuelle udfordringer. Vi  leverer bæredygtige løsninger i de mange projekter, vi løser for vores kunder. Derigennem yder NIRAS et dedikeret indsats for at nå de 17 mål for bæredygtig udvikling, som FN opstillede i 2015.

Samtidig lægger vi vægt på, at vi selv i vores egen praksis optræder ansvarligt og bæredygtigt.

NIRAS er medlem af  FN’s Global Compact og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Herigennem har vi forpligtet os til at efterleve en række internationale principper.

NIRAS arbejder systematisk med et Business Integrity Management System som et værktøj, der skal forhindre enhver form for korruption og bestikkelse. Vores policy på området følger OECD’s og FIDIC’s anbefalinger.