Vi bygger morgendagens samfund – bæredygtigt

Development Consulting In South Sudan Photo Lukas James Friga CROP

Gennem de mere end 8.000 projekter yder NIRAS sit bidrag til at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling. I vores egen praksis lægger vi vægt på ansvarlighed og etik.

Som global virksomhed bidrager NIRAS til løsningen af en række store aktuelle udfordringer. Vi  leverer bæredygtige løsninger i de mange projekter, vi løser for vores kunder. Derigennem yder NIRAS et dedikeret indsats for at nå de 17 mål for bæredygtig udvikling, som FN opstillede i 2015.

Samtidig lægger vi vægt på, at vi selv i vores egen praksis optræder ansvarligt og bæredygtigt.

NIRAS er medlem af  FN’s Global Compact og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Herigennem har vi forpligtet os til at efterleve en række internationale principper.

NIRAS arbejder systematisk med et Business Integrity Management System som et værktøj, der skal forhindre enhver form for korruption og bestikkelse. Vores policy på området følger OECD’s og FIDIC’s anbefalinger.

Business Integrity

Statement on NIRAS Business Integrity and Ethics Policy (PDF)

NIRAS Integrity Management System (PDF)

Compliance unit

Description of NIRAS Compliance Unit (PDF)

Description of NIRAS Whistleblower Arrangement

Global Compact

Communication on progress (COP)

Communication on Progress 2021 (PDF)

Communication on Progress 2020 (PDF)

Communication on progress 2019 (PDF)

Communication on progress 2018 (PDF)

Communication on progress 2017 (PDF)

Communication on progress 2016 (PDF)

Communication on progress 2015 (PDF)

Communication on progress 2014 (PDF)

Communication on progress 2013 (PDF)

Communication on progress 2012 (PDF)

Communication on progress 2011 (PDF)

Communication on progress 2010 (PDF)

Communication on progress 2009 (PDF)

Global Compact Certificate (PDF)

Klimaregnskab

Climate Account 2021 (PDF)

Climate Account 2020 (PDF)

Climate Account 2019 (PDF)

Climate Account 2018 (PDF)

Climate Account 2017 (PDF)

Climate Account 2016 (PDF)

Climate Account 2015 (PDF)

Climate Account 2014 (PDF)

Climate Account 2013 (PDF)

Transparency in supply chains

Modern Slavery and Human Trafficking Statement (PDF)

Safeguarding

NIRAS Principles of Safeguarding

Se også: