Playground of Frederiksbjerg School with children
NIRAS på et minut

Vi trækker stregerne til morgendagens samfund

Med et bredt felt af ekspertiser bidrager NIRAS til at løse en lang række af de største samfundsudfordringer.

Der er en god chance for, at du allerede er stødt på NIRAS. I hvert fald på projekter vi har været involveret i. Som rådgivende ingeniørvirksomhed sætter vi ikke små 'Made in'-mærkater på vores projekter. Hvis vi gjorde, ville de være mange steder.

Vindmøllerne, som de kan se under indflyvningen til Københavns Lufthavn, er ét eksempel. Med spidskompetencer inden for miljøvurderinger og fundamenter til havvindmøller bidrager vi i NIRAS til det danske – og det globale - vindeventyr. Ikon-byggerier som DOKK1 i Aarhus og DR’s koncerthus er andre projekter, NIRAS har bidraget til. Vores specialister inden for procesindustrien har designet mejerier og bryggerier over hele verden. Vi har været med i vejbyggerier i Norge og løst miljøopgaver i Sverige.

Vi spænder bredt. Både i fagligheder og geografisk. Vi har 2.300 ansatte på 51 kontorer i 27 lande. Vi har projekter i 108 lande. Vi arbejder med alt fra procesanlæg og byggeri over energi, miljø og infrastruktur til udviklingsbistand og byplanlægning.

Forstå kundens udfordringer

På tværs af landegrænser og faglighed er der en rød tråd. Vores sigtelinje er at være ”next generation consultancy." Fremtidens rådgivervirksomhed skal på én og samme tid forstå kundens udfordringer til bunds og have medarbejdere med et bredt felt af skarpe kompetencer. Vi mener, at viden forpligter – og ikke kun over for kunderne. Vi blander os i samfundsdebatten på de områder, hvor vores viden gør det relevant, og med praktiksamarbejde og erhvervs ph.d.'ere har vi et tæt samarbejde med ingeniøruddannelserne og andre universiteter.

Vores viden bidrager til at løse nogle af de store samfundsudfordringer. Uanset om det er store infrastrukturprojekter, byggeri eller udviklingsbistand, har vi fokus på at skabe bæredygtige løsninger. I 2015 udstak FN 17 ambitiøse mål for en bæredygtig udvikling. Målene kan kun nås, når regeringer, NGO’er og private virksomheder alle yder deres indsats. Derfor står bæredygtighed centralt i både NIRAS' eksisterende ydelser, og når vi udvikler vores forretning.