Underrådgiver på ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund

Tekniske, miljømæssige og arkæologiske udfordringer venter NIRAS-rådgivere på den nye broforbindelse over Roskilde Fjord.

05. maj 2014

Bilerne holder i kilometerlange slanger, når det er myldretid på Kronpris Frederiks Bro, der forbinder Hornsherred med Frederikssund.

Men der er bedre tider på vej for de trængte bilister

Det første arbejde er gået i gang med at danne grundlaget for en anlægslov, der skal bane vejen for at åbne endnu en broforbindelse  over Roskilde Fjord.

Arup er totalrådgiver på den 1,4 km lange bro og tilstødende 6 km motortrafikvej. I første omgang gælder kontrakten de forberedende arbejder med optioner på de videre projektfaser, når anlægsloven er vedtaget.
Som underrådgiver til Arup skal NIRAS stå for natur, miljø og arbejdsmiljø samt hjælpe med at rådgive om myndighedsgodkendelser og -regler på den nye forbindelse.

Rekreative interesser

Opgaven betyder, at rådgivere fra NIRAS regner med at arbejde på projektet de næste to år, hvor de især skal tage hånd om rigtig mange miljøhensyn.

Den nye bro skal ligge i et fantastisk naturområde, der også har store rekreative interesser.

”Der er derfor en lang række af fx yngle- og beskyttelseshensyn, vi skal forholde os til både i anlægsperioden og for den efterfølgende drift,” siger Lene Lang Gamborg, teamchef i NIRAS’ Miljøafdeling.

Specielle arkæologiske forhold

Som underrådgiver til Arup ser NIRAS også frem til at følge de anlægstekniske udfordringer og at skulle indgå i de faglige grænseflader mellem broteknik, vejanlæg, afvandingsforhold, geoteknik mv.

”Det er spændende at være med på et stort, komplekst broprojekt. Broen bliver et vartegn i landskabet og får betydning for mange menneskers hverdag,” siger forretningschef for Broer i NIRAS, Carsten Heine Lund.

”Projektet er også en teknisk udfordring på grund af de specielle arkæologiske forhold, der er omkring Roskilde Fjord,” siger anlægsdirektør i Vejdirektoratet Jens Holmboe i en pressemeddelelse på Arups hjemmeside.