airplane
Bæredygtige flyverejser er inden for rækkevidde med grønt flybrændstof.
Grøn omstilling

Tættere på bæredygtigt flybrændstof

Fremtidens flybrændstof kan blive grønt. Det viser en ny rapport, som NIRAS har bidraget til. Ved at gøre klog brug af en blanding af biogas, CO2 og brint er bæredygtige flyrejser inden for rækkevidde. Og en flybillet vil ikke koste mere end den gjorde i 2013.

30. okt 2019

Det ser lovende ud for den grønne omstilling. Inden for en kort årrække kan klimavenligt flybrændstof blive kommercielt tilgængeligt på stor skala. Det viser en ny rapport udarbejdet af Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA), Syddansk Universitet og NIRAS.

For at lave bæredygtigt flyvebrændstof skal man bruge biogas, brint og CO2. Biogassen kommer fra biomasse, som for eksempel halm og gylle eller andet organisk affald. Biogassen bliver i et anlæg omdannet til metan, og metanen bliver derefter omdannet til flybrændstof ved hjælp af brint og CO2. CO2 kan høstes fra atmosfæren, men også fra røggassen fra forbrændingsanlæg.

Under produktionsprocessen opstår varme som overskudsprodukt, og det kan bruges i fjernvarmenettet. På samme måde kan overskydende metan og brint gemmes i gasnettet indtil den dag, hvor vi står og mangler det. Andre overskudsprodukter, som for eksempel næringsstoffer, kan genanvendes af landbruget. På den måde er hele forsyningskæden i produktionen af grønt flybrændstof bæredygtig og nyttig.

Læs mere om solenergi og bioenergi her. 

Fossilfri flyvning

Undersøgelsen viser endvidere, at disse løsninger er teknisk modne og klar til kommerciel udrulning allerede fra 2025. ”Disse såkaldte gas-to-liquid-teknologier besidder et kæmpe potentiale,” siger Erik C. Wormslev, udviklingschef Klima, Energi og Ressourcer i NIRAS: ”Her har vi en mulighed for at lave fossilfri flybrændstof af noget, som ikke belaster vores natur.”

Den grønne omstilling af luftfartsbranchen vil sandsynligvis betyde, at flybilletterne bliver omkring 20-30 procent dyrere, end de er i dag. Dog vil billetprisen stadig svare til prisniveauet som for få år siden. Derfor vurderer rapporten, at gas-to-liquid-teknologier er vejen frem.

”Nu har vi bare brug for aktører, som tager oplægget og gør det til forretning. Teknologien skal ikke kun skubbes af videnskaben, den skal også trækkes af erhvervslivet,” siger Erik C. Wormslev.

Mere information

Rapporten blev til i et samarbejde mellem NISA, Syddansk Universitet og NIRAS. Her kan du finde rapporten: ’Nordic GTL – a prefeasibility study on sustainable aviation fuel from biogas, hydrogen and CO2.'