Nyhed

Ph.d. munder ud i smart software til bedre betonkonstruktioner

Phd Beton Software

Civilingeniør Morten Andersen Herfelt har afsluttet sin erhvervs-ph.d.. Resultaterne hjælper byggebranchen med at beregne mere optimale betonelement-konstruktioner.

10. juli, 2017

Når ph.d.-forskning munder ud i nye løsninger, der skaber værdi i byggebranchen, er både forsker, arbejdsgiver, uddannelsesinstitut og kunder glade.

Civilingeniør Morten Andersen Herfelt forsvarede for nylig sin ph.d.-afhandling, som han har udarbejdet i samarbejde med DTU Byg. Resultaterne bliver nu brugt i et software-program, der hjælper byggebranchen med at beregne mere optimale betonelement-konstruktioner. Arbejdet udføres i samarbejde med Betonelement-foreningen.

Programmet regner både hurtigere og mere nøjagtigt, end man har været vant til tidligere. Det effektiviserer dele af ingeniørens arbejdsproces og giver en optimeret konstruktion, hvor man ikke spilder materialer. 

Kunden så et potentiale

Programmet udarbejdes af et team, der tæller både unge og erfarne kolleger – med Morten, Lars Zenke Hansen og Jesper Frøbert Jensen i spidsen. Sammen er de i gang med at at videreudvikle faglighed til forretning, idet Betonelement-foreningen så et potentiale og bad dem udarbejde et software-program til foreningens medlemmer. Teamet præsenterede softwaren på en større konference for Betonelement-foreningens medlemmer den 21. juni 2017. 

”Vi kan nu modellere en hel væg og samtidig tage højde for fuger, etagekryds, stringer-armering og huller på én gang. Det er et stærkt værktøj, og det er en fornøjelse at se, hvor faglig dygtig Morten er,” siger Lars Zenke Hansen.

”Det er helt unikt inden for vores fagområde, at vi kan stå på skuldrene af et super stærkt ph.d.-projekt og samle landets største fagligheder inden for betonelementer. Vi bygger videre på det rigtigt gode samarbejde, vi har haft med Betonelement-foreningen gennem mange år, og vi i NIRAS har fået endnu en fantastisk mulighed for at profilere os inden for beton og betonelementkonstruktioner. At vi samtidig tjener penge på det og omsætter dyb faglighed til god forretning, det er bare super godt,” siger Mads.

Modeller for pladsstøbte betonfuger

Mere præcist gik ph.d.-studiet ud på at anvende en numerisk beregningsmodel ’Finite Element Limit Analysis’ på betonelementkonstruktioner. Fokus var at udvikle modeller for de pladsstøbte betonfuger, som sørger for, at betonelementerne hænger sammen.

Mortens største udfordring var at modellere betonfugerne, som skulle formuleres som matematiske optimeringsproblemer for at passe til beregningsmetoden.

”Det er en fantastisk følelse at være i mål. Ph.d.en har givet mig mulighed for at komme ud til konferencer og fortælle om min forskning. Professionelt og personligt fik jeg især meget ud af mit ophold i Newcastle i Australien,” siger Morten.

Deler tiden mellem NIRAS og DTU

Lige nu arbejder deler Morten sin arbejdstid mellem NIRAS og som postdoc på DTU Byg.

”Vi har fået Mortens ønske om at fortsætte som postdoc til at gå op i en højere enhed ved en deltidsansættelse. Indenfor bærende konstruktioner har vi en stærk tradition for, at vores ph.d.-program traditionelt set ’føder’ en stor del af den faglighed, som vi er så respekterede for i branchen. Så det er helt naturligt, at vores erhvervs-ph.d.-projekter fortsætter direkte over i en ansættelse,” siger Mads.

”Siden min afhandling har jeg primært arbejdet på programmet til Betonelement-foreningen. Det er  fase-0 i et større projekt, hvor NIRAS er rådgiver og udvikler for Betonelement-foreningen. Min postdoc-ansættelse på DTU er ligeledes inden for samme projekt, hvor jeg undersøger forudsætningerne for beregningsprogrammet til bunds,” siger Morten.

Se også