Nyhed

Nye kræfter mod verdens vandspild

NIRAS er en af de virksomheder, hvis eksportindsats nu anerkendes med en bevilling fra Miljøministeriet for at få sat yderligere skub i eksporten.

25. november, 2015

Danmark er et af de lande i verden, der er bedst til at passe på drikkevandet. Kun otte procent af det vand, der pumpes op, går til spilde. Det får nu Miljøministeriet til at investere i to demonstrationsprojekter, der skal vise potentielle kunder på eksportmarkederne, at vi i Danmark er teknologisk førende inden for de teknologier, der begrænser vandtab og effektiviserer vandforsyningen.

Miljøministeriet har i alt afsat 18,5 mio. kr. til et demonstrationsprojekt, der vil blive state-of-the art inden for vandforsyningsområdet. Projektet samler nogle af de førende danske virksomheder inden for vandsektoren om en fælles løsning: NIRAS, Grundfos, Schneider Electric, AVK, Kamstrup, Leif Koch, HOFOR, Nordvand og DTU samarbejder alle om at løfte dansk eksport fra at levere enkeltstående pumper, målere eller rådgivning til at levere samlede løsninger, som løser større udfordringerne i en verden, hvor vandspildet i gennemsnit er på 40 procent.

To milliarder lever med vandmangel

To milliarder mennesker lever i områder med vandmangel, og det er typisk i disse områder, at vandtabet er størst.

”Teknologi kan gøre verden grønnere og samtidig blive et dansk eksporteventyr. Mens vandspildet i andre lande er på op mod 40 procent, er det kun otte procent herhjemme. Nu får vi en samlet dansk løsning, som vi kan vise frem, så udlandet kan få øjnene op for, at vand er en dansk spidskompetence. Det kan løfte eksporten af vandteknologi, hvor en fordobling vil betyde 3-4.000 nye danske jobs,” siger Eva Kjer Hansen, Miljø- og fødevareminister, som står bag bevillingen af de 18,5 mio. kroner.

LÆS MERE Danske virksomheder skal stoppe verdens vandspild (Ing.dk)

Flere lande investerer i disse år trecifrede milliardbeløb i at sikre rent vand, og eksportpotentialet for danske teknologiproducenter er derfor meget stort. Derfor er der behov for at kunne fremvise en samlet dansk løsning på vandtabet med fuld integration af de bedste danske produkter, systemer og services.

NIRAS er mange steder i verden involveret i succesfulde projekter til forbedring af vandforsyningen, eksempelvis i Abu Dabi, hvor NIRAS har været i stand til at sikre en reduktion af vandspildet fra 45 procent til 10 procent i løbet af kun et enkelt år. Det er sket i et samarbejde med flere af de nævnte danske virksomheder.

”Vi kan ikke gå ud og lave et gennembrud på verdensmarkedet uden at sætte det bedste hold i Danmark. Men med de dygtigste folk, og med vores højteknologiske tilgang, kan vi bringe andre lande ned på dansk niveau i løbet af bare et år. Vi kan også etablere et overvågningssystem og en organisering, som gør, at de selv kan følge op,” siger udviklingschef i NIRAS, Henrik Kærgaard.

Om støtte-programmet

Miljø- og Fødevareministeriets pulje til grøn teknologi (såkaldt MUDP) 2015 er uddelt til 35 projekter, der samlet set får tildelt 90 mio. kroner. Knap halvdelen af pengene går til to fyrtårnsprojekter, der skal booste eksporten af vandteknologi: ”Verdens bedste samlede løsning mod vandtab i Hovedstaden,” som Miljøministeriet har navngivet det her omtalte fyrtårnsprojekt. Desuden er der givet penge til et saltvandsdambrug i Hanstholm, som er det andet af demonstrationsprojekterne. Projektet i Hanstholm gør det billigere og mere miljøvenligt at producere fisk. De to modtager i alt 39 mio. kr.

LÆS MERE MUDP tilskud

Se også