Three people sitting around a table looking at a piece of paper
De nuværende kompetencer inden for det arbejdsmiljøtekniske område i JOBLIFE er stærke, og dem bliver der bygget videre på i et nye set-up.
Nyhed

Ny ejerstruktur i JOBLIFE skal sikre et stærkt fremadrettet perspektiv

NIRAS overdrager aktiemajoriteten i JOBLIFE til tidligere direktører i Falck Healthcare Jan Steenhard og Finn Rosenthal. Overdragelsen sker for at skabe de bedste muligheder for at udvikle og styrke JOBLIFEs position i markedet.

24. jun 2019

Fra den 1. november 2019 vil tidligere adm. direktør i Falck Healthcare, Jan Steenhard, stå i spidsen for JOBLIFE, der tilbyder ydelser inden for arbejdsmiljørådgivning, sundhed, ledelse og organisationsudvikling. NIRAS forbliver en del af JOBLIFEs ejerkreds, der desuden suppleres med stifteren af Medicinsk Testcenter og tidligere udviklingsdirektør i Falck Healthcare, Finn Rosenthal.

Stærkt grundlag for fremtiden

Det nye set-up giver JOBLIFE en erfaren leder, der – med udgangspunkt i JOBLIFEs nuværende stærke kompetencer – er den helt rigtige til at drive udviklingen fremadrettet.

”Der gemmer sig et stort potentiale i JOBLIFE, som vi ikke umiddelbart kan realisere i NIRAS. Vores ønske har derfor været at finde en løsning, der kunne sikre et stærkt fremadrettet perspektiv for JOBLIFE. Det er jeg er sikker på, vi har fundet i Jan Steenhard, der har en solid forretningsforståelse og mangeårige erfaringer fra Falck Healthcare i Norden og Holland. Sammen med Finn Rosenthals dybe indsigt i branchen vil de nye parter i ejerkredsen kunne skabe en unik position for JOBLIFE,” fortæller adm. direktør i NIRAS, Carsten Toft Boesen.  

JOBLIFEs potentiale skal udnyttes

Der ligger et stort potentiale i medarbejdersundhed, gode arbejdsmiljøer og sikkerhed på arbejdspladser – det at gå på arbejde skal give mening både for medarbejdere og virksomheder.

”Min vision er at videreudvikle JOBLIFE til en virksomhed, der i højere grad kan løse mikset af det moderne arbejdsmarkeds udfordringer inden for fx nedslidning, sygefravær, mental robusthed og det gode seniorliv,” fortæller Jan Steenhard og fortsætter:

”De nuværende kompetencer inden for det arbejdsmiljøtekniske område i JOBLIFE er stærke, og dem skal vi bygge videre på. I kombination med yderligere kompetencer inden for sundhedsområdet vil det nye JOBLIFE kunne indtage en mere innovativ rolle i markedet, agere på et højere strategisk niveau hos kunderne og dermed gå efter helt nye typer af opgaver. Det vil ikke kun gavne kunderne, men også skabe en langt mere interessant arbejdsplads, hvor der i endnu højere grad bliver mulighed for at deltage i spændende projekter, plads til faglig udvikling og skabt grundlag for optimale karrieremuligheder.”

Landsdækkende rådgiver med fokus på bæredygtige løsninger

NIRAS forbliver en del af ejerkredsen i JOBLIFE, og det tætte forhold mellem NIRAS og JOBLIFE fastholdes. Det betyder, at igangværende samarbejder på tværs af de to forretninger fortsætter efter den 1. november og nye bliver prioriteret.

JOBLIFEs medarbejdere vil være tilknyttet NIRAS’ kontorer i Allerød, Kolding, Odense og Aarhus. Herfra vil de fortsætte med at skabe økonomisk såvel som samfundsmæssigt bæredygtige løsninger på de mange arbejdsmiljømæssige og sundhedsrelaterede udfordringer, der i højere og højere grad præger det moderne arbejdsmarked.