Jorgen Kristian Nielsen, founder of NIRAS

NIRAS' stifter Jørgen Kristian Nielsen fylder 90 år

Civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen, NIRAS’ stifter og mangeårige direktør, fylder 90 år.

03. nov 2015

I 1953 begyndte fødselaren i det firma, der senere blev til NIRAS. Han var netop hjemvendt til Danmark efter to års arbejde med at udføre et vandkraftanlæg i Island, og allerede samme år tog den unge ingeniør på en tilsyns- og forundersøgelsesrejse til Grønland.

I de følgende år udvidede J. K. Nielsen sin grønlandserfaring med tilsynsarbejde i Thule og på Station Nord i Østgrønland. Begge steder var der vanskelige funderingsforhold pga. permafrost.

I 1956 stiftede han sammen med nu afdøde civilingeniør Konrad von Rauschenberger det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Rauschenberger, der senere - med baggrund i de to stifteres navne - skiftede til navnet NIRAS.

I starten havde firmaet fem medarbejdere – inklusive de to ejere – og det beskæftigede sig udelukkende med grønlandske opgaver. Normalt var det Nielsen, der tog sig af konstruktioner, og Rauschenberger af installationer og vand.

Arbejdsdelingen var dog ikke skarpere end at alle tog del i alt, også når det kneb med at optrække tegningerne. Ledelse, økonomi og den slags var noget der blev klaret om aftenen eller i weekenden.

I løbet af nogle år opstod der gradvis en fastere opgavedeling. Nielsen overtog mere og mere virksomhedens ledelse, mens Rauschenberger koncentrerede sig om de faglige områder.

Visionær direktør og verdensmand

J.K. Nielsen var en visionær direktør og verdensmand, der var god til at tegne firmaet udadtil. Sammen med andre danske rådgivere skabte han internationale kontakter og initiativer og var fx med til at grundlægge Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi, SAFT, Artic Consultant Group, Dangroup og de store samarbejder, man dannede for at etablere naturgas i Danmark.

Direktørens fremsyn førte også til, at firmaets aktiekapital i 1976 blev overdraget til en selvejende fond og dermed sikrede, at firmaets ledelse altid kan overdrages til de bedst kvalificerede medarbejdere.

J. K. Nielsen ledede NIRAS frem til 1987 og fortsatte derefter som bestyrelsesformand. Han var også formand for FRI i flere år og involveret i det internationale rådgivningsarbejde gennem FIDIC.