Nyhed

NIRAS’ sikkerhedsberedskab i Ukraine

Ukraine Istock 187934701

NIRAS har truffet en række sikkerhedsmæssige forholdsregler for at hjælpe alle vores ansatte i Ukraine under den igangværende krise.

2. marts, 2022

NIRAS har arbejdet i Ukraine i de seneste 25 år og har haft betydelige aktiviteter inden for sektorer som energi, landbrug, miljø, udvikling af den private sektor, god regeringsførelse og ligestilling mellem kønnene.

Inden Ruslands invasion havde vi otte igangværende projekter til en samlet kontraktværdi på 23 millioner Euro, og der er blevet gennemført væsentlige aktiviteter inden for en række vigtige sektorer i Ukraine. NIRAS havde 60 lokale og 25 internationale rådgivere ansat på projekter i Ukraine, inden begyndelsen af den nuværende krig.

Arbejdet i kriseområder er langt fra nyt for NIRAS. Vores Development Consulting-sektor har arbejdet i konflikt og post-konfliktområder i mere end to årtier, og vi har et team, der arbejder med Fred & Stabilitet. Derfor har vi god erfaring med at udføre denne type sikkerheds- og logistikopgaver.

Gennem de seneste 12 måneder er en række af NIRAS’ aktiviteter blevet ramt af kriser i Myanmar, Etiopien, Chad, Mali og senest Ukraine.

“For at kunne agere i denne type situationer, har vi i NIRAS udviklet en række retningslinjer og procedurer for sikkerhed. Vi har en taskforce, der håndterer krisesituationer, som også står for evakuering af ansatte, hvor det er påkrævet. Vi har i tide haft planer på plads til at håndtere situationen i Ukraine, og i den nuværende situation er vores fokus på at sørge for vores ansattes sikkerhed. Det har været den vigtigste opgave for vores projektledere og lokale ansatte, der samarbejder med vores taskforce,” siger Markus Davelid, der er Executive Vice President for NIRAS Development Consulting.

Vores tanker er med befolkningen i Ukraine.

Markus Davelid

Markus Davelid

Executive Vice President

Stockholm, Sweden

+46 70 543 25 21