Portrait of Jorgen Kristian Nielsen, founder of NIRAS
Mindeord

Mindeord for NIRAS' ene stifter, civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen

Tidligere administrerende direktør for NIRAS Ole Føgh og nuværende administrerende direktør Carsten Toft Boesen skriver mindeord om NIRAS' medstifter Jørgen Kristian Nielsen.

10. nov 2017

Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at NIRAS’ stifter og mangeårige administrerende direktør og civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen afgik ved døden den 8. november 2017, 92 år gammel.

J.K. stiftede i 1956 sammen med Konrad von Rauschenberger det rådgivende firma, vi i dag kender som NIRAS.

J.K. begyndte sin karriere i 1953. Han var netop hjemvendt til Danmark efter to års arbejde med at udføre et vandkraftanlæg i Island, og allerede samme år tog den unge ingeniør på en tilsyns- og forundersøgelsesrejse til Grønland. Opgaven var en del i den store indsats for at forbedre levevilkårene i Grønland.

I de følgende år udvidede J.K. sin grønlandserfaring med tilsynsarbejde i Thule og på Station Nord i Østgrønland.

I 1956 stiftede han sammen med nu afdøde civilingeniør Konrad von Rauschenberger det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Rauschenberger, der senere - med inspiration i stifternes navne – blev til NIRAS.

I starten havde firmaet fem medarbejdere – inklusive de to ejere – og firmaet beskæftigede sig udelukkende med grønlandske opgaver. Normalt var det J.K., der tog sig af konstruktioner, mens Rauschenberger tog sig af installationer og vand.

Arbejdsdelingen var dog ikke skarpere end, at alle tog del i alt, også når det kneb med at rentegne tegningerne. Ledelse, økonomi og den slags var noget der blev klaret om aftenen eller i weekenden.

I løbet af nogle år opstod der gradvis en fastere opgavefordeling. J.K. overtog mere og mere virksomhedens ledelse, mens Rauschenberger koncentrerede sig om faglighed og kvalitet.

J.K. var også til det sociale firmaliv uden for kontoret. Han nød ikke kun firmafesternes revyer - han skabte selv en revy opført af ledelsen til firmaets 25 års jubilæum.

Visionær direktør med udsyn

J.K. var en visionær direktør og verdensmand, der var god til at tegne firmaet udadtil. Sammen med andre danske rådgivere skabte han internationale kontakter og initiativer og var fx med til at grundlægge Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi, SAFT, Artic Consultant Group, Dangroup og de store samarbejder, man dannede for at etablere naturgasforsyning i Danmark.

Stifternes fremsyn førte også til, at firmaets aktiekapital i 1976 blev overdraget til en erhvervsdrivende fond, der sikrede firmaets generationsskifte og uafhængighed.

J.K. ledede NIRAS frem til 1986 og fortsatte derefter som bestyrelsesformand. Han var også formand for FRI i flere år og bidrog til det internationale rådgivningsarbejde gennem FIDIC.

Livslangt engagement i NIRAS

J.K.’s interesse for og engagement i NIRAS' udvikling fortsatte usvækket indtil hans død.

Ved sin afgang fra den sidste formelle post som formand for NIRAS Fonden i 1994 kunne han med tilfredshed konstatere, at det firma, han var medstifter af, havde vokset sig ind i rådgiverfirmaernes superliga, såvel kvalitativt som kvantitativt. I dag tæller NIRAS 2200 medarbejdere over hele kloden, hvis arbejdsplads i høj grad skyldes J.K.’s fremsyn og flid.

Dette skyldes ikke mindst, at J.K.’s ånd og holdninger havde virket - og stadig virker - som en slags kit til at sikre NIRAS’ indre sammenhængskraft, der er en af de væsentligste forudsætninger for firmaets ydmyge tilgang til opgaver, klienter og samarbejdspartnere.

Som en af stifterne af såvel rådgivningsfirmaet og NIRAS Fonden havde J.K. - også efter sin afgang - markante meninger om og indflydelse på justeringer af fundatsen, som sikrer en fortsat fleksibilitet i relation til såvel kapitalforhold som ekspansion af NIRAS. I disse forhold lagde han stor vægt på, at NIRAS’ integritet og uafhængighed fortsat var ukrænkelig, som i alle sine aktive år i firmaet.

J.K. nød stor respekt såvel i firmaet som udenfor for sine holdninger, indsigt og arbejdskapacitet. Han var afholdt og respekteret som leder og medarbejder, og han udviste stor empati for hverdagens udfordringer i NIRAS til inspiration for kollegerne på alle niveauer.

Senest oplevede vi J.K. udstråle energi og berettiget stolthed ved NIRAS’ 60 års jubilæumsfest i september 2016, hvor 1500 medarbejdere fra NIRAS` kontorer i ind- og udland fik lejlighed til at hylde firmaets skaber og mentor.

J.K. kvitterede fra scenen ved at tillægge sine to nærmeste kolleger fra firmaets start - nu afdøde Konrad Rauschenberger og Niels Uhre - afgørende medvirken til firmaets succes, og han motiverede en skål for dem med ordene: "For absent Friends".

Nu hører J.K. til absent friends.

Æret være Jørgen Kristian Nielsens minde.