Carsten Toft Boesen sitting on chair
Adm. direktør Carsten Toft Boesen glæder sig især over, at NIRAS i 2016 styrkede sit brohoved på det attraktive norske marked.

Høj vækst og rekordresultat i NIRAS

Stærke resultater inden for byggeri og fremgang i Norge.

23. mar 2017

Det er et NIRAS med flotte tal på både top- og bundlinje, som er klar til at fusionere med ALECTIA.

2016 resulterede i en omsætning på 1,5 mia. kr. Egenproduktionen udgjorde 1,1 mia. kr., svarende til en vækst på 10 pct. Med et primært resultat på 56 mio. kr. sætter NIRAS igen rekord i omsætning og indtjening - endda i et år, hvor væksten medførte, at NIRAS udvidede eller flyttede i nye lokaler på de fleste kontorer i Danmark. Flytningen belastede regnskabet med engangsomkostninger på godt 11 mio. kr.
På både omsætning og indtjening er det byggeområdet, som i 2016 er afgørende for det gode resultat.

”Fremgang på både top- og bundlinje er et udtryk for, at vi har styr på både salget og forretningsdriften. På tværs af vores forretningsområder har der været vidt forskellige markedsforhold. Med en stor indsats fra alle medarbejdere kommer vi flot ud på alle områder. Med til resultatet hører, at vores risikostyring fungerer. Heller ikke i 2016 er der store tab på enkeltprojekter, der trækker ned,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen, NIRAS.

Styrket norsk brohoved

Han glæder sig især over, at NIRAS i 2016 styrkede sit brohoved på det attraktive norske marked, hvor NIRAS blandt andet vandt flere store infrastrukturopgaver: ”Når de er løst, tror jeg, at vi har projekteret flere kilometer motorvej i Norge, end vi har herhjemme. Med milliardinvesteringer i norsk infrastruktur i de kommende år er det fremadrettet et særdeles vigtigt marked. Samtidig viser det, at vores strategi, hvor vores specialister samarbejder på tværs af Skandinavien, giver værdi for vores kunder og dermed forretning for os,” siger NIRAS-direktøren.

Fusion med ALECTIA

Umiddelbart før nytår meddelte NIRAS og ALECTIA, at man var nået i hus med en aftale om at fusionere. Den nye virksomhed fortsætter under navnet NIRAS, og Carsten Toft Boesen fortsætter som adm. direktør. Alle nødvendige myndighedsgodkendelser er i hus, og fusionen forventes realiseret i april 2017. Derefter venter arbejdet med at integrere de to virksomheder. Efter fusionen vil NIRAS bestå af over 2.100 medarbejdere, heraf 1.500 i Danmark.

”Vi får et stærkere fundament for fremtiden. Fagligt, markedsmæssigt og finansielt. Vi kommer til at stå styrket på markedet med et langt mere komplet tilbud af ydelser og stærkere faglige miljøer. Som rådgiver skal vi kunne levere folk med spidskompetencer på en lang række områder. Jeg er sikker på, at fusionen kommer vores kunder til gavn og derigennem styrker vores markedsposition. I stedet for et opkøb, der ville have trukket på vores finansielle reserver, har vi nu summen af to velkonsoliderede virksomheder og kan forfølge vores fælles vækststrategi, hvor vi især kommer til at vokse i Norge og Sverige,” siger Carsten Toft Boesen.

 

År

2012

2013

2014

2015

2016

Omsætning

              1.191

1.190

1.255

1.317

1.474

Heraf egenproduktion

                 922

  927

  962

1.006

1.106

EBITA

                   34

    48

     45

51

56

EBITA-margin

              3,7%

5,2%

4,6%

5,1%

5,1%

Resultat efter skat

               10,9

23,1

33,2

36,2

39,2

Antal medarb. (gns)

               1.350

1.375

1.370

1.404

1.475