Nyhed

Fremgang og investeringer i internationalisering, bæredygtighed og integration præger NIRAS’ regnskab for 2018

Carsten Toft Boesen Sdg Presse

NIRAS opnåede i 2018 en fremgang i resultatet på 20 procent og en solid international vækst. Fortsat markant sats på bæredygtige løsninger skal bidrage til den fremtidige vækst.

21. marts, 2019

NIRAS opnåede i 2018 en omsætning på 2,2 mia. kr. svarende til en vækst på fire procent. Fokus i året var dels at gennemføre integrationen med ALECTIA i 2017, dels at udvikle den internationale forretning. 2018 bød på en forøgelse af resultatet fra 50 til 61 mio. kr. (EBITA) og vækst i den internationale forretning.

”Vi har i 2018 brugt mange ressourcer på at udvikle organisationen og systemerne på tværs af forretningen. Det hæmmede på kort sigt indtjeningen og væksten, men betyder, at vi har forudsætningerne for at udvikle  forretningen markant i både Danmark og udlandet de kommende år,” siger administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

Styrket position i Skandinavien

NIRAS’ strategi er at vokse på nærmarkederne i Skandinavien og at styrke firmaets internationale forretningsområder. Omsætningen i Sverige og Norge blev da også forøget med 44 mio. kr. i 2018 og udgør nu 14 procent af den samlede forretning.

”Vi har de seneste år investeret i at opbygge nye forretningsområder i Skandinavien. Særligt i Norge er det lykkedes at få godt fat i markedet med blandt andet flere store vej- og jernbaneprojekter. Vi er nu repræsenteret i Skandinavien med alle vores forretningsområder. Det er en stor fordel i forhold til at tiltrække de rette medarbejdere og at hjælpe vores kunder på tværs af deres aktiviteter i Skandinavien og internationalt,” lyder det fra Carsten Toft Boesen.

Fra skandinavisk til international

Direktøren fremhæver, at der også er investeret inden for NIRAS’ internationale forretningsområder udviklingsbistand, vindenergi, havne og fødevarefremstilling. Han fortsætter:

”Vi har investeret i en global organisering af vores internationale forretningsområder. Det har været dyrt og reducerede resultatet i 2018. Til gengæld høster vi nu frugterne af investeringerne i form af nye kunder. Hvor vi tidligere byggede vores internationale forretningsområder op om skandinaviske kunders internationale forretninger, arbejder vi i dag i større udstrækning for internationale kunder som globale fødevareproducenter og globale udviklingsfonde. Det betyder, at der er et større vækstpotentiale i den internationale forretning.”

Værktøjer til bæredygtige løsninger

Bæredygtig omstilling af byer, samfund og virksomheder præger virksomhedens dialog med kunderne, og er et område, hvor NIRAS forventer vækst. Der er ifølge direktøren stor efterspørgsel efter hjælp til en bæredygtig omstilling hos mange kunder:

”Efter at have talt bæredygtighed med mange af vores kunder er det tydeligt for os, at der i alle typer af virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er et stort ønske om at investere i bæredygtige løsninger. Vi har derfor i 2018 udviklet og lanceret koncepter og værktøjer – som f.eks. SDG Capture – der hjælper vores kunder med at finde de bæredygtige løsninger, der realiserer FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Fastholder et højt investeringsniveau

NIRAS oplever en stigende efterspørgsel på de fleste af sine markeder og kommer til at vokse de kommende år.

”Med vores investeringer er vi godt rustet til væksten. Vi kommer dog til at fastholde et højt investeringsniveau, da vi kan se frem til et markant stigende behov for innovation og nye teknologier for fortsat at være helt fremme i forhold til at udvikle konkurrence- og bæredygtige løsninger,” slutter Carsten Toft Boesen.

Nøgletal

 

2014

2015

2016

2017

2018

Omsætning

1.255

1.317

1.474

2.125

2.204

Heraf egenproduktion

962

1.006

1.106

1.647

1.743

EBITA

45

51

56

50

61

EBITA-margin

4,6%

5,1%

5,1%

3,1%

3,5%

EBITA ekskl. fusionsomkostninger

 

 

 

73

65

Resultat efter skat

33,2

36,2

39,2

20,3

33,3

Antal medarbejdere (gns.)

1.370

1.404

1.475

2.206

2.355

 

Annual Result 2018 (iPaper)

Vil du vide mere?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Administrerende direktør

Allerød, Denmark

+45 48104200

Susanne Junge

Susanne Junge

Kommunikationspartner

Allerød, Denmark

+45 6026 1936

Se også