Danskerne vilde med NIRAS gratis geodata

Staten har frikøbt en lang række geodata fra NIRAS, og på et år er antallet af brugere tidoblet. NIRAS ser nye muligheder på området.

30. jan 2014

Flere end 10.000 brugere har i løbet af 2013 hentet mere end 1 milliard dataposter ned fra Geodatastyrelsens webtjeneste kortforsyningen.dk. Antallet af brugere er siden januar 2013 tidoblet, og flere virksomheder har ansat medarbejdere som direkte konsekvens af de frie grunddata, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

En stor del af de data, som nu er blevet gjort gratis tilgængelige, stammer fra NIRAS mangeårige arbejde med blandt andet flyfotografering og højdeopmåling.

Radikal branche-ændring giver fordel

De frie grunddata har givet hele geodata-branchen en ordentlig rusketur. Men i NIRAS’ øjne er det en positiv udvikling, for de gratis data åbner nye muligheder – især når man har fordel af at være til stede i hele værdikæden:

»Vi er stadig data-producenter, men vi bliver i høj grad også data-fortolkere. Efter at data er blevet gratis, er der jo også mange flere, der bruger dem - men det er ikke helt enkelt at læse disse her data. Så der ligger en del konsulentvirksomhed i at hjælpe folk med at fortolke de data, der er blevet lagt ud, det kan vi mærke allerede nu«, siger NIRAS direktør for Informatik Allan Christensen til Ingeniørens it-nyhedssite Version2.dk.

Et godt eksempel er 3D-modellering af bygninger, virksomheder eller hele byer: Når virksomheder skal placere hovedsæder, kommuner udarbejde lokalplaner eller entreprenører bygge nyt, er viden om bygningens placering i forhold til skygge og lys, naboer og andre elementer i 'site selection'-processen afgørende.

”Her kan NIRAS’ specialister forædle data til gavn for kunden. For det er altså ikke noget, man bare lige læser ud af en 500 gigabyte punktsky med højdedata,” siger Allan J. Christensen.