Nyhed

Da drømmen om et liv som fisker bristede, endte han som koncerndirektør

Mads Søndergaard, MSO, På Trappe

Koncerndirektør i NIRAS Mads Søndergaard fylder 60 år den 19. maj 2023. For ham går det succesrige projekt hånd i hånd med livslang læring, samarbejde og interesse for andre.

15. maj, 2023

Blå bog

 • 2009- Koncerndirektør NIRAS A/S
 • 2006-2009 Partner og medejer, Frederiksborg Gruppen, Hillerød
 • 2004-2006 Områdedirektør for konsulentdivisionen Birch & Krogboe, København
 • 2002-2004 Associate Director, Arup, London
 • 1995-2002 Afdelingschef og bygherrerådgiver Birch & Krogboe, København
 • 1988-1995 Projekt- og byggeleder Birch & Krogboe, Aarhus
 • 1988 Akademiingeniør, Aalborg Universitets Center

Født tæt på de smukke fiskepladser i Thy drømte koncerndirektør Mads Søndergaard som dreng om en fremtid, der rimede på natur og frihed. Han elskede havets kræfter og så op til fiskerne, der kun fik succes, hvis de respekterede hinanden og arbejdede tæt sammen. Men drømmen bristede som teenager, da krisen ramte fiskeriet, og mange kuttere blev lagt på land eller hugget op. Skabertrangen og lysten til at gøre en forskel gennem samarbejde ledte ham i stedet ind på ingeniørstudiet i Aalborg.

Som færdiguddannet ingeniør arbejdede han en årrække hos Birch & Krogboe med forskellige ledelsesroller - først i Aarhus og senere i København - inden han med familien drog vestpå igen. Denne gang til England som Associate Director hos Arup i London. En periode, der var med til at synliggøre styrken i at arbejde med diversitet, og fordelene i at indgå i partnerskaber. Denne erfaring tog han med hjem til Danmark som byggeridirektør i NIRAS, hvor han nu er en del firmaets koncernledelse. NIRAS tæller mere end 2.600 eksperter globalt.

Aktiv som underviser og censor
Fødselarens karrierevej har været brolagt med ønsket om at kunne se og forstå projektets succeskriterier fra flere vinkler og dermed udvikle samarbejdsformerne i den danske byggebranche. Det mantra har fulgt ham gennem alle årene. Hverdagen er, udover ledelse, fyldt op med projekter, og for at hente inspiration og bygge broer til andre interessenter har fødselaren gennem årene været aktiv som underviser og censor på universiteter og arkitektskoler, bestyrelsesarbejde i Dansk Industri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, diverse Advisory Boards og for nyligt optaget som livsvarigt medlem i tænketanken Akademiet for Tekniske Videnskaber.

Mads ynder at sige, at der ikke er den store forskel på det arbejde, han udfører i dag, og det at være en god fisker på den jyske vestkyst. Det handler om at være arbejdsom, nærværende, vise interesse for og samarbejde med andre – på den gode og respektfulde måde.

Sætter sig ofte på skolebænken og lader sig inspirere af de yngre kolleger
Mads betoner, at man som topledelse er forpligtet til at sikre, at udviklingen sker gennem videndeling og læring. Det sker ikke ved, at man lukker sig om sig selv, men i stedet sætter projektet i centrum og byder andre rådgivere og aktører ind til samarbejde. Her skal ledelsen gå forrest.

”Som erfaren topleder har jeg langt fra styr på alt. Jeg sætter mig ofte selv på skolebænken i NIRAS og lader mig inspirere og begejstre over, hvor dygtige, unge kollegaer jeg har. Tag bare bæredygtighedsagendaen, hvor der både skal systemtænkes og tænkes operationelt for, at vi kan nå vores målsætninger. Netop på dette område er de unge fantastiske mentorer og netværksdrivere for os ældre, erfarne ledere,” siger Mads.

Lige nu arbejder koncerndirektøren på store byggeprojekter for kunder som KIRKBI og Novo Nordisk, og når han skal samle kræfter og slappe af, er der ét sted, der trækker i ham. Familiehuset i Thy, som han og hustruen Berit overtog for en del år siden. De tager med glæde de fire timers kørsel fra Hillerød til Agger, hvor Mads om sommeren elsker at tage med de lokale ud at fiske på Vesterhavet – drømmen om fiskeriet lever stadig.

Tillidshverv mm

 • Næstformand i DI Hovedstaden
 • Bestyrelsesmedlem i DI’s udvalg for Byggepolitik
 • Advisory Board medlem, DTU’s center for Absolut Bæredygtighed
 • Sparringspartner i Dansk Industris mentorkorps
 • Medlem af DTU’s aftagerpanel
 • Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV
 • Tidligere underviser og censor, arkitektskolerne i Aarhus og København
 • Tidligere rådgiver for Danmarks Akkrediteringsinstitution (under Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Tidligere næstformand i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Vil du vide mere?

Mads Søndergaard

Mads Søndergaard

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 3085 0900