man bicycling under a lit bridge
Lighting Metropolis har testet forskellige belysningsmetoder i vandre- og cykelmiljøer, der kan forbedre attraktivitet, sikkerhed og øge folks brug af udendørsmiljøer. Her et eksempel fra Den Grønne Cykelrute i Lund. Fotograf: Jeppe Carlsen
NYHED

Bæredygtig belysning skal kaste lys på begge sider af sundet

Fem konsulentvirksomheder i Danmark og Sverige – deriblandt NIRAS – har vundet et EU-udbud på ni millioner kroner, der skal hjælpe kommuner og regioner med at skifte til energibesparende belysning af høj kvalitet. Den svensk-danske rammeaftale er den første af sin art i Europa.

26. sep 2019

For at Danmark og Sverige skal nå sine ambitiøse klimamålsætninger, er det afgørende, at man tænker belysningen i det offentlige rum ind i den grønne omstilling. I dag er det kun ca. 20 procent af den offentlige belysning på Sjælland og i Sydsverige, der er den energirigtige LED-belysning. Det gør potentialet stort.

Udfordringen er, at mange synes, at den moderne lysteknik er kompleks, og andre er bange for at låse sig fast til en løsning, som har risiko for at blive umoderne inden for få år. Rammeaftalen med de vindende konsulentvirksomheder skal hjælpe kommuner og regioner med at overkomme begge udfordringer og understøtte udviklingsprocessen.

En verdensledende metropol for moderne og klimasmart belysning
Rammeaftalen er udviklet og udbudt som en vigtig del af projektet Lighting Metropolis, hvis vision er at gøre 85 kommuner på Sjælland samt i Skåne og Halland til en verdensledende metropol for moderne og klimasmart belysning.

”Vi er utroligt glade for, at det er lykkedes at få en aftale med disse fem konsulentvirksomheder, som alle har stærke kompetencer og erfaringer inden for både indendørs- og udendørsbelysning samt udbud på tværs af Danmark og Sverige. Vi er sikre på, at det bliver et rigtig godt samarbejde, som bidrager til at komme nærmere en belysning, der både er energibesparende og af høj kvalitet for alle vores partnere,” siger Flemming Jørgensen, projektleder for Lighting Metropolis.

Inspirerer andre kommuner
De vindende konsulentvirksomheder COWI, Rambøll, SWECO, ÅF Lighting og NIRAS besidder de unikke kompetencer, erfaringer og ressourcer, der kræves for at skubbe udviklingen mod den moderne belysning. Forhåbentligt kan belysningsudbuddet også inspirere andre kommuner og regioner i både Sverige og Danmark til at gennemføre egne LED-investeringer.

”Vi ser frem til at udbyde vores belysningsekspertise til kommuner på begge sider af sundet, som er en del af Lighting Metropolis samarbejdet. Vi har allerede et godt samarbejde med flere af kommunerne i sammenhæng med andre projekter, som giver gensidige fordele,” siger NIRAS’ forretningschef Kirsten Engholm Henriksen.

Nemmere udbudsbetingelser
Rammeaftalen gør, at projektpartnerne undgår at udbyde rådgivning under et vist beløb. For de større investeringer kræves der kun et miniudbud.

”Rammeaftalen hjælper med at imødekomme efterspørgslen hos kommuner og regioner om højere belysningskrav både for energibesparelse og lyskvalitet,” tilføjer Flemming Jørgensen.