Basel

NIRAS i Basel, Schweiz

NIRAS Suisse AG leverer rådgivningsydelser i internationalt udviklingssamarbejde. Vi gennemfører mandater, der bidrager til en bæredygtig udvikling og en bedre, mere retfærdig og mere stabil verden.

I løbet af de seneste ti år har NIRAS fået overdraget gennemførelsen af store og komplekse projekter af det schweiziske udviklingssamarbejde og statssekretariatet for økonomiske anliggender.  

Projekterne inkluderer blandt andet: 

Prioriterede områder af NIRAS Suisse 

Ydelserne inkluderer særligt planlægning, rådgivning, gennemførelse, monitorering og evaluering af projekter samt forvaltning af midler. Som en del af NIRAS Group regner vores team med omfattende projekterfaring og ekspertise inden for prioriterede områder af Schweiz’ internationale samarbejde.  

  • Økonomi og uddannelse: Fremme af økonomi, beskæftigelse, arbejdsmarked, dobbelt erhvervsuddannelse og karrierevejledning, markedssystemer, den finansielle sektor, finansielle tjenesteydelser og digitalisering.  
  • Forvaltning og demokrati: Styrkelse af civilsamfundet, den civile sektor, inklusion, ligestilling mellem kønnene og forvaltning, fremme af decentralisering, grundlæggende offentlige tjenester, uddannelse, sundhed, fred og stabilitet.  
  • Klima og miljø: Klima- og miljøbeskyttelse, forvaltning af naturressourcer, skove og biodiversitet, udvikling af landbrug og jord, fødevaresikkerhed.  
  • Infrastruktur: Udvikling og planlægning af landdistrikter og byer, vand- og energiforvaltning, sanitet og hygiejne.  

Kontor i Basel

NIRAS Suisse AG
Kasernenhof 8
4058 Basel
Switzerland

T: +41 79 3421009
E: Send E-mail

Kontakt

Christoph Baumann

Christoph Baumann

Managing Director

+41 79 3421009