Kenya Nairobi

NIRAS i Nairobi, Kenya

NIRAS i Kenya

NIRAS’ historie i Kenya er lang: Efter at have implementeret projekter i landet siden begyndelsen af 1970’erne, er vi en konsekvent og langsigtet partner med regering, lokale institutioner og internationale donorer.  

Vi har udvidet og er i tidens løb vokset fra projekt-, repræsentant- og afdelingskontorer til at indarbejde LTS Afrika. Ved at udvide og investere i vores tilstedeværelse i Kenya kontinuerligt, har NIRAS Afrika nu ni fastansatte og fem konsulenter, hvilket giver os muligheden for at træffe hurtige beslutninger på stedet, koordinere implementeringen af vores mange lokale projekter og møde interessenter på deres hjemmebane.  

Fordi vi har så lang en historie i Kenya, forstår vi de unikke krav, der driver udviklingssamarbejdet i landet. NIRAS Afrika er tilpasset til Kenyas udviklingsdagsorden, både gennem vores medarbejdere med teknisk ekspertise i landbrug, miljø og klimaforandringer, modstandsdygtighed, køn, udvikling af byer og den private sektor. Det er også tilpasset gennem vores seneste og løbende projekter, der inkluderer bredt baserede agroindustriprogrammer såsom støtteprogram for udvikling af landbrugssektoren for at tilskynde til løbende udvikling og kommercialisering: teknisk støtte til den nationale tørkeforvaltningsmyndighed med henblik på at oprette og operationalisere nødfonde for tørke og forskellige M&E-opgaver inden for forvaltning af naturressourcer, landbrug og klimaforandringer. Vi tilbyder ydelser i politik, program og projektformulering, teknisk bistand til sektorreformer og programgennemførelse og monitorering, evaluering og læring (MEL).  

Kontor i Nairobi

NIRAS Afrika i Nairobi er vores første hovedkontor udenfor Europa. Det blev etableret i begyndelsen af 2019 for at sikre koordinering mellem alle NIRAS-kontorerne i Afrika og for at styrke NIRAS’ tilstedeværelse i Afrika gennem flere ledende medarbejdere på kontinentet. Ved at decentralisere vores aktiviteter, er NIRAS i stand til at reagere hurtigere og med større relevans for vores kunders behov og fortsætte med at opbygge inklusiv økonomisk, social og miljømæssig velstand.  

NIRAS Afrika kombinerer rollen som hovedkontor for alle andre NIRAS-kontorer i Afrika: Etiopien, Tanzania, Malawi, Mozambique, Uganda og Zambia med ansvar for Kenya og nabolandene, der ikke er dækket af et kontor, hovedsageligt Rwanda, Sydsudan og Somalia. 

NIRAS Africa Ltd.
Rhapta Heights – 3rd Floor, Rhapta Road, Westlands
25496-00606 Nairobi
Kenya
T: +254 774 496 946
E: infoafrica@niras.com / irka@niras.com 

NIRAS i Afrika

Kontakt

Florence Gatome

Florence Gatome

Africa Director

Nairobi, Kenya

+254735780973