Hero EDI 2023

Ligeværd, mangfoldighed og inklusion (EDI)

NIRAS' tilgang til EDI er forankret i troen på, at hver enkelt menneske har betydning og er værdifuld. Vores mål er at fremme en inkluderende arbejdsplads, hvor alle føler, at de hører til samtidig med, at de kan realisere deres fulde potentiale.

NIRAS' tilgang til EDI er forankret i:

  • NIRAS globale EDI-politik
  • Vores værdier «NIRAS Fundamentals»
  • NIRAS Business Integrity and Ethics Policy (Integritets- og etikpolitik)
  • Lokale handlingsplaner
  • Vores forpligtelse til FN's Global Compact og grundlæggende menneskerettighedsprincipper
  • Underskrivelse af Mangfoldighedsløftet fra Dansk Industri og lokal underskrivelse af Womens’ Empowerment Principles (WEP) fra FN.

Global politik – lokale handlinger

Hos NIRAS sætter den globale EDI-politik retningen for vores arbejde på gruppeniveau og lokalt i hvert land.

Vi opererer i lande med forskellige juridiske, kulturelle, jobmæssige og markedsforhold. Dette betyder, at vi har mange forskellige drivkræfter for EDI-dagsordenen i NIRAS, og vi arbejder derfor lokalt med planer og handlinger for at imødekomme forventninger og krav.

Vi har etableret en international referencegruppe med medarbejdere fra Danmark, Sverige, Holland, Storbritannien, Frankrig og Indonesien. Formålet med denne gruppe er at drøfte NIRAS' udfordringer i forhold til EDI-dagsordenen, f.eks. arbejdsmarkedet, krav fra kunder og samfund, forskelle i landes lovgivning og kultur samt at vi deler lokale initiativer, handlinger og fremskridt.

"Vi arbejder kontinuerligt for at skabe en inkluderende arbejdsplads. Vi tror på, at forskellige perspektiver beriger vores organisation, og dette afspejles i vores globale politikker og daglige drift."

Carsten Toft Boesen, CEO

40/60 ambition

NIRAS’ ambition er, at der inden udgangen af 2030 er 40-60 procent kvinder og mænd på alle niveauer.

Andel af kvinder i NIRAS Group – udvikling siden 2020

Ledere på alle niveauer

 

 

Alle medarbejdere

 

Bestyrelse

Aldersfordeling på tværs af NIRAS Group