Missioner vi udsender til

Demonstration in Kiev

Her på siden kan du følge med i, hvilke missioner FSB deltager i aktuelt og hvilke opgaver, der evt. venter i fremtiden.

FSB modtager løbende nye anmodninger fra en række internationale organisationer: EU, OSCE, NATO, FN - nogle med meget kort varsel, andre med lidt bedre mulighed for planlægning.

Krisestyringsmissioner, som FSB sender eksperter til:

 • EUAM Iraq, The EU Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq
 • EUPOL COPPS, The European Union Co-ordinating Office for Palestinian Police Support
 • EUCAP Somalia, The European Union’s Civilian Maritime Security Capacity Building Mission on Horn of Africa
 • EUCAP Sahel Niger, The Eurpoean Union's Civilian Capacity Building Mission in Niger
 • EUCAP Sahel Mali, The European Union's Capacity Building Mission in Niger
 • EUAM, Ukraine, EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform i Ukraine
 • SMM Ukraine, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
 • EUBAM Libya, The European Integrated Border Management Assistance Mission in Libya
 • EULEX-missionen i Kosovo, fremover foregår sekunderingen hertil via EUN kontoret i UM
 • EUMM Georgia, the EU Monitoring Mission in Georgia
 • CPCC/CPMD/NATO Bruxelles

Valgobservationer

Der har i år været valgmissioner i El Salvador, Nigeria, Moldova, Nordmakedonien, Senegal, Ukraine (præsidentvalg), Malawi, Kazakhstan. Aktuelt pågår valgmissioner i Albanien og Ukraine.

Nedenstående links lister samtlige valg, og der tages forbehold for, at UM/FSB ikke anmodes om at indstille kandidater til alle valg.

FSB indstiller primært observatører til valg (Election Observation Mission, EOM) via EU og OSCE.