Kortlægning

Drone pilot instructor Soren Rolin flies a drone

Vi opmåler og kortlægger inden for mange områder.

NIRAS har stor erfaring inden for rådgivning, udvikling og produktion af tekniske, topografiske og tematiske kort.

Vi udfører tekniske opmålinger med blandt andet terrestrisk laserscanner (bl.a. GeoSLAM) og udfører kortlægning fra satellit, fly, båd og ikke mindst med droner, hvor vi udfører en række specialopgaver inden for opmåling og inspektion. NIRAS har særlig kompetence i fotogrammetriske højdemodeller, der blandt andet kan bruges til 3D by- og landskabsmodeller.

Hertil kommer en række specialydelser inden for grøn registrering, BIM og opmåling af vandløb og kystnær havbund med flybåren laser/LiDAR.