NIRAS logo on a window

NIRAS ALECTIA Fonden

NIRAS ALECTIA Fonden hjælper ingeniører og teknikere med at blive dygtigere og sætter samtidig dansk ingeniørrådgivning på verdenskortet.

NIRAS ALECTIA Fonden ejer aktiemajoriteten af NIRAS Gruppen A/S. Ifølge fondens vedtægter, fundatsen, skal overskuddet primært bruges til at udvikle NIRAS’ forretning, fremme danske ingeniørers og teknikeres uddannelse og dygtiggørelse samt styrke danske ingeniørvirksomheders anseelse internationalt set. 

Historien bag Fonden

Fonden blev oprindeligt etableret i 1976 i forbindelse med at aktionærerne donerede deres aktier til Fonden. Det skete for at sikre et stabilt og langsigtet ejerskab. NIRAS ALECTIA Fonden som den ser ud i dag, blev stiftet som en fusion af NIRAS Fonden og ALECTIA-fonden i 2017, hvor de to virksomheder fusionerede.

Fonden løfter forskningen 

Fondens primære fokusområde er at støtte PhD-programmer inden for NIRAS’ forretningsområder i de lande, hvor NIRAS er repræsenteret. Ved at støtte PhD-programmer skaber vi værdifulde samarbejder med relevante forskningsmiljøer.

Herunder kan du dykke ned i nogle af de spændende PhD-programmer, som NIRAS ALECTIA Fonden støtter:

  • Anvendelse af disruptive teknologier inden for byggeri, infrastruktur og informatik, Sidsel Katrine Ernstsen. Igangsat 2017
  • Blødgøring af vand, Camilla Tang. Igangsat 2017.
  • Field site characterization and green rust injection for chlorinated solvent reduction, Markus Reischer. Igangsat 2017.
  • Performance Simulations and Information Flow in Building Information Models, Pil Brix Lauridsen. Igangsat 2015.
  • Digital Infrastructure and Building Information Models in the Design and Planning Buildings, Mads Holten Rasmussen. Igangsat 2015. 

Uddelinger fra NIRAS ALECTIA Fonden skal udvikle NIRAS’ forretning, fremme danske ingeniørers og teknikeres uddannelse og dygtiggørelse samt styrke danske ingeniørvirksomheders anseelse internationalt set.

Liste over uddelinger

Her kan du se en samlet liste over uddelinger fra NIRAS ALECTIA Fonden.

 

Har du spørgsmål til uddelinger?

Et uddelingsudvalg bag NIRAS ALECTIA Fonden tager stilling til, hvilke kandidater eller ansøgere, der skal indstilles til en uddeling.

Kontakt medlem af uddelingsudvalget Lilli Møller Hald for mere information.