Man showing a visualization on his computer screen
Fysisk sikring spiller en central rolle i at beskytte mennesker og bygninger mod følgerne af eksplosioner.

Fysisk sikring af installationer og bygninger

Grundig fysisk sikring kan redde liv

Fysisk sikring af bygninger og installationer kan sikre, at mennesker og værdier ikke lider overlast eksempelvis ved eksplosioner.

Det kan let handle om liv eller død, når eksempelvis bygninger skal sikres mod eksplosioner. Uanset om eksplosionerne opstår i forbindelse med ulykker eller i forbindelse med et angreb.

I begge situationer er fysisk sikring et afgørende redskab, der kan begrænse skaderne. Og et nødvendigt supplement til elektroniske alarmer og overvågning.

Med over 35 års erfaring er NIRAS blandt de førende eksperter i Danmark til at varetage den fysiske sikring af vitale bygninger, installationer og anlæg, så de bedre kan modstå trusler. Det kan være bygninger i konfliktområder, industrielle anlæg med risiko for eksplosioner eller forskellige andre lokaliteter med høj risiko.

Eksempelvis har NIRAS været teknisk rådgiver for det danske udenrigsministerium i forbindelse med risikoen for terrorangreb på ambassader.

Fragmenter truer omgivelser

Fysisk sikring kan eksempelvis være placering af blomsterkummer og pullerter, så køretøjer ikke kan komme tæt på bygningen. Andre eksempler er anlæg af tilkørselsveje, så en eventuel angriber ikke kan nærme sig i høj fart samt skud- og eksplosionssikring af bygninger og køretøjer.

NIRAS’ rådgivning består blandt andet i at specificere krav til afstande eller nødvendige materialetykkelser til at kunne modstå den forventede påvirkning fra en eksplosion. Udover selve eksplosionen kan fragmenter, varmestråling eller jordrystelser påvirke mennesker og omgivelser.

NIRAS’ specialister anvender i sit analysearbejde computersimuleringer til at teste forskellige former for angreb, mens et program som HEXDAM  kan vurdere effekten på bygninger, når først eksplosionen er sket.  

En fast tilgang i NIRAS er at arbejde på tværs af fag for at løse opgaverne. Det sker gerne i samarbejde med andre for eksempel inden for byggeri, anlæg, industri, miljø eller brandsikkerhed.