Klimatilpasning

People playing basketball in the freight area in Aalborg

Vi sikrer bæredygtige løsninger for klimatilpasning ved at samarbejde på tværs og inddrage alle interessenter.

Få bedre, billigere og grønnere klimatilpasning – hvad enten du skal håndtere øget hverdagsregn, skybrud eller stormflod. Som din rådgiver er det vores topprioritet, at samarbejdet på tværs af kommuner, forsyninger og andre interessenter munder ud i en fælles, bæredygtig løsning. Det er vi eksperter i, fordi vi også internt arbejder på tværs af faggrænser, når vi sikrer de bedste løsninger inden for klimasikring af ejendomme, bydele eller landområder. Med helhedsorienteret vandplanlægning fokuserer vi på det samlede vandkredsløb, når vi rådgiver om fx lokal afledning af regnvand, mindre afløbssystemer, gigantiske skybrudstunneller samt stormflods- og kystbeskyttelse.