Grundvand

Lawn sprinkler

Vi gør det lettere at benytte og beskytte grundvandet med fokus på bæredygtighed.

NIRAS er en af Danmarks mest kvalificerede rådgivere inden for bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen. Vores ekspertise går på tværs af både kortlægning, benyttelse og beskyttelse af grundvand. Vi kan hjælpe med at sikre grundvandsressourcen mod trusler fra menneskers aktiviteter på terræn eller andre kilder til forurening. Med vores BEST-Portal har vi skabt en række beslutningsstøtteværktøjer til kommuner, hvor vi kombinerer dyb grundvandsfaglig viden med smarte IT-løsninger. Sådan samler vi data, hydrologiske beregninger og vurderinger i ét værktøj, som giver overblik over bl.a. udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen på kommuneniveau.