Afløb og spildevandsrensning

Worker in a circular tunnel looking at wires

Er din forsyning klar til fremtidens investeringer? Vi tilbyder komplet rådgivning om såvel nye anlæg som renoveringer.

Brede løsninger kræver bred faglighed. Vi tilbyder rådgivning, der fremtidssikrer forsyninger til at møde både klimaændringer og krav om effektiviseringer. Vi hjælper med alt fra planlægning og design til projektering og udbud af både nye og eksisterende afløbssystemer og renseanlæg.

Vores eksperter inden for spildevandsrensning hjælper med strukturplaner, kapacitetsvurderinger og driftsoptimering med udgangspunkt i den sidste nye viden og teknologi på området. Og vi er markedsledende, når det gælder konstruktion af alle typer pumpestationer og afløbssystemer – lige fra de mindste spildevandsledninger til de største skybrudstunneller.