Three men lowering a wire into a sewer

Afløb og spildevandsrensning

Er din forsyning klar til fremtidens investeringer? Vi tilbyder komplet rådgivning om såvel nye anlæg som renoveringer.

Man standing in the center of water works

Asset management

Få overblik over anlæggenes økonomiske værdi og tilstand. Asset Management sikrer intelligent prioritering af anlægsprojekter, drift og vedligehold.

Woman drinking water from an outdoor faucet

Drikkevand

Når det gælder drikkevand, har vi både kapaciteten, erfaringen og den innovative ekspertise. Vi sørger for at tænke hele vandet rundt.

Lawn sprinkler

Grundvand

Vi gør det lettere at benytte og beskytte grundvandet med fokus på bæredygtighed.

People playing basketball in the freight area in Aalborg

Klimatilpasning

Vi sikrer bæredygtige løsninger for klimatilpasning ved at samarbejde på tværs og inddrage alle interessenter.

Man sitting in front of laptop

Forsynings-IT

Få fuld kontrol over dine anlæg. Gør arbejdet lettere og bedre med NIRAS’ IT-værktøjer til forsyninger.