Vand

Women tapping water in Zambia

Dette er vores bidrag til at nå FN's verdensmål nummer 6 for bæredygtig udvikling: Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Vores ekspertise dækker alle aspekter inden for planlægning, projektering og implementering af vandrelaterede projekter. NIRAS har en integreret og helhedsorienteret tilgang til vand og udvikling. Projekter skal administreres klogt og være til gavn for samfundene, samtidig med at der opretholdes kritiske miljømæssige og sociale sikkerhedsforanstaltninger. Vi sørger altid for, at der i vores teams indgår relevante specialister i form af ingeniører, biologer, miljøeksperter, geologer, samfundsøkonomer og finansielle og institutionelle specialister. Vi anvender afprøvede men samtidig innovative metoder og benytter os af vores erfaring, som er indsamlet igennem årtiers arbejde med vandsektoren på en lang række vandprojekter over hele verden.