Udvikling af den private sektor

Woman standing between vegetables

Et velfungerende marked med en stærk privat sektor er afgørende for at skabe jobs og velstand, sociale ydelser og økonomiske muligheder for alle.

Vi brænder for arbejdet med den private sektor, hvor vi understøtter vækst i små og mellemstore virksomheder og kvinders økonomiske selvstændighed. Vores mål er at forbedre investeringsklimaet samt at sætte fokus på den rolle, som videnskab, teknologi og innovation spiller for markedsudviklingen. Vi ønsker at forbedre erhvervsklimaet og fremme forretningssamarbejde om tiltag, der løser markedsmæssige begrænsninger, og som gør markederne mere inkluderende. Vi arbejder med regeringer, aktører i den private sektor og civilsamfundsorganisationer. Vi hjælper vores samarbejdspartnere i udviklingslande og overgangsøkonomier med at mobilisere deres borgeres kreative energi, både hos mænd, kvinder og unge.