Støttemodalitetsydelser

Six people sitting hand in hand in a circle

Vi har over 40 års erfaring med international udviklingsrådgivning og de praktiske forhold i forbindelse hermed.

Vi hjælper dig med at kunne levere mere effektiv international rådgivning. Hos NIRAS er vi specialister i kompetenceopbygning, f.eks. ved hjælp af internationale uddannelsesprogrammer, kurser og studieture. Inden for institutionel udvikling og politikudvikling samarbejder vi med nationale og lokale forvaltninger, civilsamfundet, den private sektor og den akademiske verden om at opbygge god forvaltningsskik. Adskillige større donororganisationer har valgt os til at stå for styringen af deres rammeaftaler. Derudover har vi omfattende erfaring med at forvalte midler og sikre, at pengene går til de rigtige initiativer i modtagerlandene.