Kompetenceudvikling og beskæftigelsesfremmende aktiviteter

Children in school

Kompetenceudvikling spiller en afgørende rolle i forhold til at modvirke marginalisering og fremme inklusion, mens beskæftigelsesfremmende aktiviteter bidrager til at forbedre menneskers levevilkår og udrydde fattigdom.

Vores arbejde fokuserer på unge, uddannelse, kompetenceudvikling og beskæftigelse (TVET), som øger den sociale integration, den sociale stabilitet og forbedrer den generelle økonomiske udvikling. Vi arbejder ud fra livslang læring og dækker dialog om politikker, forbedring af strukturer og forvaltning ved hjælp af koblinger til sektorspecifikke politikker som f.eks. uddannelse, tekniske erhvervsuddannelser (TVET) og beskæftigelsesfremmende aktiviteter. NIRAS anvender en helhedsorienteret tilgang til beskæftigelsesfremmende aktiviteter, ligestilling og social inklusion på baggrund af de tre forbundne søjler kompetenceudvikling, arbejdsmarkedsinterventioner og privatsektorudvikling.