Køn og menneskerettigheder

Women with scarves

Styrkelse af ligestilling og en menneskerettighedsbaseret tilgang på tværs af alle fagområder.

Ligestilling og menneskerettigheder er centralt for alt, hvad vi foretager os.

Vores arbejde inden for ligestillingssektoren omfatter etablering af statslige institutioner, kompetenceudvikling i civilsamfund samt ydelse af faglig rådgivning til forskellige udviklingspartnere som f.eks. EU-Kommissionen, den svenske styrelse for internationalt udviklingssamarbejde samt den Europæiske Udviklingsbank. Primære områder omfatter kønsbudgettering, kvinder, fred og sikkerhed samt køn og modstandsdygtighed.

Vores arbejde inden for menneskerettighedssektoren fokuserer på at sikre lige adgang til rettigheder og ydelser gennem kompetenceopbygning af mennesker, så de har kendskab til og gør brug af deres rettigheder i forhold til adgang til basale ydelser som f.eks. uddannelse, sundhedspleje og retssystemet.