Grøn økonomi

Four asian men in jungle

Grøn økonomi er centralt for vores arbejde, uanset om det er projekter inden for arealudvikling, vedvarende energi eller klimaforandringer.

NIRAS har en helhedsorienteret tilgang til at øge beskyttelsen af og produktionen fra naturressourcer for at sikre bæredygtig og inkluderende økonomisk udvikling. Vi deler den stigende anerkendelse af, at de eksisterende økonomiske modeller er for begrænsede set i lyset af den vedholdende fattigdom, sociale ulighed og miljøbelastning samt den yderligere udfordring med klimaforandringerne. Vi ønsker således i alle vores tiltag at fremme grøn vækst, og vi ser et væld af muligheder for at "gøre økonomien grønnere". Vi medtager den grønne dimension i alt vores arbejde, mest grundlæggende i vores forretningsområder inden for naturressourcer som f.eks. miljø, energi, landbrug, skovbrug, jord og klimaforandringer.