Forvaltning

Person holding a speech

Vi skaber engagerede og bæredygtige samfund gennem udvikling af institutioner og borgerinddragelse.

NIRAS støtter responsiv ledelse blandt udviklingspartnere på tværs af alle sektorer. Vi ser forvaltning som en fundamental faktor, uanset om det handler om forvaltning af naturressourcer, fremme af erhvervsmuligheder eller støtte til bredere udviklingsstrategier. Vi arbejder i overensstemmelse med FN's verdensmål 16 for at fremme fredelige og rummelige samfund med bæredygtig udvikling, styrke adgangen til retfærdighed for alle samt opbygge effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer.

Vi gør det muligt for civilsamfundets organisationer og borgerne at blive partnere for deres regeringer i forbindelse med udvikling af politikker og strategier, der sikrer en fair socioøkonomisk udvikling. Vores ydelser består bl.a. i at skabe institutionelle rammer, give retningslinjer for politisk beslutningstagning og udvikle offentlige forvaltningsmæssige funktioner, der kan implementere disse reformer på alle statslige niveauer.