Rice fiels with water in foggy weather

Landbrug og fødevarer

Sikring af fødevareforsyningssikkerhed og styrkelse af værdikæderne i agroindustrien.

Person holding a speech

Forvaltning

Vi skaber engagerede og bæredygtige samfund gennem udvikling af institutioner og borgerinddragelse.

Women with scarves

Køn og menneskerettigheder

Styrkelse af ligestilling og en menneskerettighedsbaseret tilgang på tværs af alle fagområder.

Children in school

Kompetenceudvikling og beskæftigelsesfremmende aktiviteter

Kompetenceudvikling spiller en afgørende rolle i forhold til at modvirke marginalisering og fremme inklusion, mens beskæftigelsesfremmende aktiviteter bidrager til at forbedre menneskers levevilkår og udrydde fattigdom.

Four asian men in jungle

Grøn økonomi

Grøn økonomi er centralt for vores arbejde, uanset om det er projekter inden for arealudvikling, vedvarende energi eller klimaforandringer.

Women tapping water in Zambia

Vand

Dette er vores bidrag til at nå FN's verdensmål nummer 6 for bæredygtig udvikling: Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Woman standing between vegetables

Udvikling af den private sektor

Et velfungerende marked med en stærk privat sektor er afgørende for at skabe jobs og velstand, sociale ydelser og økonomiske muligheder for alle.

Six people sitting hand in hand in a circle

Støttemodalitetsydelser

Vi har over 40 års erfaring med international udviklingsrådgivning og de praktiske forhold i forbindelse hermed.

;