Pharma og Life Science

Clean room for containers

NIRAS leverer en bred vifte af ydelser til Life Science markedet. Ydelserne dækker hele spektret af opgaver fra ”no impact” til ”direct impact” projekter. Vi agerer fleksibelt med fokus på kundernes behov.

Vores GMP-kompetencer er opbygget på en solid base af referencer, samt en række specialister, der har mange års erfaring fra den farmaceutiske branche. Kompetenceniveauet spænder fra generalister til højt anerkendte eksperter.

Projekter udføres i et tæt samarbejde mellem GMP Specialister og faglige eksperter inden for bl.a. procesudstyr og forsyningsanlæg, procesventilation og indretning af produktionsfaciliteter, herunder design af renrum. Kvalificerings- og valideringsopgaven er en naturlig og parallel del af alle projekter med impact på det færdige produkt. NIRAS er også anerkendt for sit brede kendskab til fødevareindustrien, hvilket inspirerer os til nye, innovative og effektive løsninger.

NIRAS hjælper med at opbygge og optimere farmaceutiske producenters interne kvalitetssystemer. Systemerne opbygges således, at de er i compliance med de gældende regulatoriske krav og dertil er tilpasset den enkelte producents processer og behov.

I NIRAS lægger vi vægt på at bidrage til målrettet at forfølge FN’s opstillede 17 verdensmål (SDG). Dels har vi værktøjer, der sikrer fokus på de relevante delmål, dels løser vi vores opgaver med fokus på at finde de optimale løsninger. Herunder kombineres vores erfaring med GMP-produktion med vores specialister inden for energirådgivning og -ledelse.

Vores ydelser omfatter følgende områder:

 • Projektledelse af komplekse projekter i den farmaceutiske branche
 • Indretning af produktionsfaciliteter og renrum til farmaceutisk produktion
 • Procesventilation og køleforsyninger kombineret med den nyeste varmepumpe teknologi
 • Design af procesanlæg og -udstyr til farmaceutisk produktion
 • Design og specificering af ’end of line’ - fra fyldning af produkt til færdig palletering
 • Process Automation og Building Management systems
 • Design og specificering af procesforsyninger
 • Energirådgivning i en verden af regulatoriske krav
 • Logistik, supply chain og serialisering
 • Masterplaner, feasibility studies, due diligence og audits
 • Laboratorieindretning